Breaking News:

latest

VIỆT NAM : HOÀNG SA - TRƯỜNG SA( 1974 - 2021 ).

VIỆT NAM : HOÀNG SA - TRƯỜNG SA( 1974 - 2021 ).    Chúa tiên Nguyễn Hoàng ( 1525 - 1613 ). Với hành trình cùng các tướng sĩ thân tín và lưu ...

VIỆT NAM : HOÀNG SA - TRƯỜNG SA( 1974 - 2021 ).

   Chúa tiên Nguyễn Hoàng ( 1525 - 1613 ). Với hành trình cùng các tướng sĩ thân tín và lưu Dân, xa Thăng Long đất Bắc theo ông vào trấn thủ đất Thuận Hóa ( 1558 ). Rồi khai khẩn về phía nam, nhờ chính sách nhân hòa, khuyến khích hợp lý, sở hữu tư nhân khai hoang lập hóa, chiêu hiền giảm thuế và sai dịch. Trú trọng giao thương và nâng cao luyện rèn quân sĩ. Nên đến đâu cũng được các lưu thủ địa phương phục tín, hết lòng ủng hộ xin phò tá. Và được nhà Lê giao trấn thủ tiếp vùng đất Quảng Nam ( 1569 ). 
    Chiêm thành gây hấn quẫy nhiễu giáp giới đèo Cù Mong. Nên phải đưa quân đánh đuổi ( 1578 ). Rồi khai khẩn tiếp vùng đất Phú Yên ( Hoa Anh ) đến đèo Cả ( 1597 ). Và hoàn tất sát nhập ( 1611 ). Đồng thời cùng thời gian này, cử Người ra biển chiếm cứ các Bãi cát vàng còn hoang sơ vô chủ. Đó là Hoàng sa và Trường sa của Việt nam ngày nay.
   Ngày 19. 1. 1974. Lợi dụng bối cảnh Quốc tế trong khu vực đang có những chuyển động chiến lược mới. Mỹ thỏa hiệp với Bắc kinh để phân hóa cô lập Liên bang Xô viết cộng sản.
    Được thể, Trung Quốc cộng sản với sự đồng lõa của cộng sản Hà Nội. Trắng trợn tiến hành xâm lược Quần đảo Hoàng Sa của Việt nam. Thuộc chủ quyền quản lý Của Quốc gia Nhà nước Việt Nam Cộng hòa.
   Cuộc chiến đấu tự vệ bảo vệ lãnh hải đảo biển, chủ quyền thiêng liêng của Việt nam. Từ ngàn đời Cha ông tổ tiên để lại.
   Diễn ra rất ác liệt, bằng trận hải chiến của Hải quân Việt nam Cộng hòa với giặc Trung quốc cộng sản xâm lược. Khiến 74 binh sĩ quả cảm Hải quân, hy sinh anh dũng.
   Hôm nay, 47 năm nhìn lại và tưởng nhớ đến các anh, những Người con Nước Việt. Đã xả thân anh dũng ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ. Vì nền Tự do non trẻ ở Miền Nam Đất nước.
   Hơn bao giờ hết, tiếp tục thúc đẩy đúng hướng và mạnh mẽ hơn nữa công cuộc : Dân chủ hóa Đất Nước. Vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Không khoan nhượng với chính thể độc tài cộng sản.
    Đáp ứng khát vọng lớn lao của cả Dân tộc. Giành Tự do thiết lập Dân chủ, trên toàn cõi Việt nam.

Phan Anh Hữu

Không có nhận xét nào

Nội Bật