Breaking News:

latest

LỊCH SỬ HỎI VÀ TRẢ LỜI.

   Thể chế chính trị nhất nguyên, độc tài một đảng toàn trị cộng sản. Định đoạt quan hệ và chọn lựa đối tác. Sản sinh ra giới giàu có triệu ...

LỊCH SỬ HỎI VÀ TRẢ LỜI.

   Thể chế chính trị nhất nguyên, độc tài một đảng toàn trị cộng sản. Định đoạt quan hệ và chọn lựa đối tác. Sản sinh ra giới giàu có triệu phú, tỉ phú. Là sự cấu kết giữa quyền và tiền. Nên giới giàu có phục vụ cho và phụ thuộc vào giới chính trị, phản ánh lợi ích của một đảng.
   Còn trái lại, thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng Tự do dân chủ. Lại là con đẻ của giới giàu có triệu phú, tỉ phú. Quyết định quan hệ đầu tư và chọn lựa thị trường. Luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nên giới chính trị phục vụ cho và phụ thuộc vào việc tìm kiếm lợi nhuận của giới giàu có triệu phú, tỉ phú. Mặt khác các tầng lớp hay từng người Dân đều có cơ hội vươn lên thành giàu có và ngược lại. Nên là cốt lõi cơ bản phản ánh lợi ích Quốc gia.
  Đó là mặt chi phối chủ đạo trong sự tác động tương hỗ :  Chính trị - Kinh tế. Hay : Kinh tế - Chính trị. Tạo nên và thúc đẩy từ hai loại mô hình tổ chức xã hội cơ bản, mang tính ý thức hệ khác biệt và đối đầu. Đang cùng tồn tại, ở giai đoạn phát triển lịch sử này của Nhân loại.
   Còn điểm chung duy nhất có lẽ có được, trong cả hai mô hình thể chế Nhà nước đó là : Nơi người Dân hay công chúng chỉ là tầng lớp hay những đám đông Người làm công làm thuê, bán sức lao động của mình và . . . Nộp thuế.
   Và thực tiễn đã xác quyết, tính ưu việt của thể chế Tự do dân chủ với cấu trúc tam quyền phân lập của nó. Dựa trên nền tảng Thị trường tự do và sở hữu tư nhân chủ đạo. Đã đảm bảo quyền con Người, mang lại những thành tựu tiến bộ vượt bậc và thịnh vượng bền vững. Tuy chưa phải đã là hoàn hảo nhất, nhưng quyết định xu hướng thời đại và phát triển đi lên của Nhân loại.
   Đồng nghĩa với việc phải thu hẹp, đẩy lùi và xóa bỏ hẳn : Thể chế độc tài cộng sản với thị trường phi Tự do và sở hữu Nhà nước làm chủ đạo của nó.
   Nhưng, Ai thắng ai hay khuynh hướng và sự chuyển hóa nhanh hay chậm giữa hai mô hình Thể chế chính trị và Kinh tế khác biệt này. Lại phụ thuộc vào tương quan tạo thế và lực của đôi bên quyết định. Trên tất cả các lĩnh vực từ : Chính trị - Kinh tế - Công nghệ - Luật pháp. Đến : An ninh - Quân sự. 
   Cũng như việc nắm bắt đúng xử lý chính xác kịp thời để thúc đẩy các lợi ích, đan sen giữa các thách thức và những cơ hội, trên từng khu vực và toàn cầu.
   Trong đối đầu ý thức hệ xuyên suốt giữa Tự do và Độc tài cộng sản. Mà chiến tranh lạnh chỉ mang tính giai đoạn. Nên sự nhượng bộ và thỏa hiệp nhằm phân hóa khối độc tài cộng sản, của các nước Tự do dân chủ. Chỉ có ý nghĩa tạm thời, tranh thủ hay mang tính sách lược. Nhưng từ phân hóa giữa cộng sản Trung quốc với Liên xô. Đến sa lầy trong " Tiếp cận và gây ảnh hưởng ,, với Trung quốc.
   Đã rơi vào chiến lược hay phương thức " Biết tiến và lùi đúng lúc ,, của đảng cộng sản Trung quốc. Thông qua bước lùi mở cửa  thu hút bởi sự cám rỗ lợi nhuận từ nhân công giá rẻ và sức tiêu thụ khổng lồ của thị trường rộng lớn hơn 1,4 tỉ Dân Trung quốc. Từ giới đầu tư Hoa kỳ và kéo theo các Đồng minh chui sâu vào. Cùng sự lại quả rất hậu hĩnh USD cho các chính khách làm chính sách phục vụ . . . Phố Wuall. Chỉ có được từ chủ trương " Đào mồ chôn Tư bản ,, của các đảng cộng sản.
   Hơn nữa, còn chủ động tung ra bước tiến " Toàn cầu hóa ,, và " Hội nhập ,, tạo nên các phân khúc " Chuỗi cung ứng ,, nhằm chia cắt khống chế cung cầu, phụ thuộc buộc chặt lẫn nhau " Vành đai con đường ,,. Nhằm Xóa mờ ý thức hệ và xem nhẹ nhân quyền. Ru ngủ chính trị, xiết chặt kinh tế, hủ bại văn hóa mọi mặt. Lên thể trạng và chọn điểm rơi vượt soái ngôi nước Mỹ, khuất phục các Đồng minh.
   Hơn 40 năm qua, với hai bước lùi và tiến này của đảng cộng sản Trung quốc. Đã thật sự làm cho Mỹ và các Đồng minh rơi vào thế bị động và . . . Mất phương hướng. Ngọt ngào đến khó nhận ra.
   Đến khi tỉ phú : Donald Trump trở thành Tổng thống bước vào Nhà Trắng ( 2016 ). Với những thành tựu mọi mặt vượt trội đạt được, không thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của Ông cùng các cộng sự. Đặc biệt đã thức tỉnh công Dân Mỹ và nhân loại tiến bộ. Qua kỳ bầu cử Tổng thống ( 2020 ). Cho thấy rõ tình thế hiểm nguy đang đe dọa các giá trị Mỹ và Nhân loại, ngay trong . . . Hòa bình.
   Câu hỏi đã đặt ra. Mà chính quyền hiện nay ở Mỹ, rõ dàng không phải là câu trả lời của lịch sử.

( 14. 2. 2021 Phan Anh Hữu)

Không có nhận xét nào

Nội Bật