Breaking News:

latest

PHẬT GIÁO PHỤC VỤ CHO DÂN TỘC CHỨ KHÔNG PHỤC VỤ CHO ĐẢNG

PHẬT GIÁO PHỤC VỤ CHO DÂN TỘC CHỨ KHÔNG PHỤC VỤ CHO ĐẢNG MIến Điện: Các nhà sư mang Phật giáo đi vào lòng của dân tộc. Việt Nam: Các nhà sư ...

PHẬT GIÁO PHỤC VỤ CHO DÂN TỘC CHỨ KHÔNG PHỤC VỤ CHO ĐẢNG

MIến Điện: Các nhà sư mang Phật giáo đi vào lòng của dân tộc.

Việt Nam: Các nhà sư “quốc doanh” mang Phật giáo phục vụ cho Đảng. 

Nhiều người dân nói, những ông sư “quốc doanh” là những người do Đảng cài cắm, lấy danh nghĩa là nhà sư, chứ họ không phải là những nhà sư chân chính
Có 2 loại:
1/ Nằm trong hệ thống Đảng tham dự các phiên họp để nhận chỉ thị của Đảng giao phó, lấy danh nghĩa Phật giáo tuyên truyền cho Đảng.

2/ Loại thứ hai cho phép và khuyến khích giả dạng sư, thành lập các chùa chiền để kiếm tiền, ăn chơi…làm những điều mà trong quy luật Phật giáo cấm. Mục đích chính là bội nhọ và làm mất uy tín Phật giáo. 

Đúng là thời kỳ mạt pháp!

Từ ngàn xưa, Phật giáo luôn luôn gắn liền với tinh thần yêu nước, phục vụ cho Dân tộc chứ không phục vụ cho bất cứ đảng phái nào.

Lê Ánh

Không có nhận xét nào

Nội Bật