Breaking News:

latest

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ", "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"?

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ",  "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"? Đầu năm chấm bài học p...

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ",  "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"?

Đầu năm chấm bài học phần, nhiều sinh viên bị tôi trừ điểm vì sai chính tả tràn lan. Trong các lỗi, có lỗi phổ biến là dấu hỏi viết thành dấu ngã, ngờ đơn (ng) viết thành ngờ kép (ngh).

Nhưng mấy đêm nay hoảng hốt vì không biết sinh viên sai hay mình sai. Số là trên mạng người ta chia sẻ tràn lan văn bản với bút tích rành rành của lãnh đạo cao cấp. Họ viết giống như sinh viên của tôi viết: Chính phũ, Thũ tướng, nghành...

Cá nhân tôi không quan tâm đến Sổ tang của bất cứ ai, vì đó là cảm xúc cá nhân. Nhưng người ta đã chia sẻ công khai trên truyền thông đại chúng có nghĩa là vượt quá phạm vi cá nhân để người thể hiện cảm xúc thành... thần tượng bất tử cùng với người đã mất. Và như vậy, chữ nghĩa cũng thành huyền thoại như sách thánh, phải mẫu mực, toàn thiện toàn mỹ. Có nghĩa là cách viết "Thũ tướng", "Chính phũ", "nghành" là đúng?

Với hệ giá trị như sách thánh để quy chiếu, đánh giá, tôi cảm thấy có lỗi khi trừ điểm học trò của mình. Chân thành sám hối đại tăng. A di đà các cụ...

Chu Mộng Long

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ",  "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"?

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ",  "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"?

CHÍNH TẢ: "THỦ", PHỦ" HAY "THŨ", "PHŨ",  "NGÀNH" HAY "NGHÀNH"?
Không có nhận xét nào

Nội Bật