Breaking News:

latest

TIỀN MÃ HOÁ

TIỀN MÃ HOÁ Thật ra thì mình biết đến Bitcoin từ 2014 và mình có một sai lầm đó là đã đổi 0.00438 coin (Đã đào từ thời đầu)cho một bạn vào 2...


TIỀN MÃ HOÁ

Thật ra thì mình biết đến Bitcoin từ 2014 và mình có một sai lầm đó là đã đổi 0.00438 coin (Đã đào từ thời đầu)cho một bạn vào 2017 chỉ để lấy một chiếc đồng hồ. Mình đã từng nói với nhiều người rằng mình không ủng hộ Bitcoin vì nó được điều khiển bằng các thế lực mafia và hackers sau nó. Mình bỏ qua các thực tế kinh doanh tương lai của nó. Nhưng mình đã sai và mình cảm thấy hối hận về chuyện đó. Công dụng của Tiền mã hóa sẽ là tương lai của giao dịch bởi nó rất tiện lợi dù việc bảo mật còn rất nhiều việc phải làm. Kể cả khi việc bảo mật tốt hơn thì hackers cũng sẽ tiến bộ hơn. Nhưng đó là một quy luật của loài người, tiền cash dù tiên tiến mấy cũng bị làm giả mà. 

Cho nên không chỉ dừng lại ở việc đào, kinh doanh Bitcoin, ETH,vv...một thực tế đã chứng minh sự hữu ích tương lai của tiền mã hóa: Bạn không thể deposit cash bằng phone tại nhà. Bạn chỉ có thể deposit check bằng phone mà thôi. Với cash, bệnh dịch bạn vẫn phải lết đến ATM hoặc Bank để deposit. Với tiền mã hóa (Cryptos) thì lại làm được... 

Mình không có vốn để kinh doanh tiền Mã hóa, nhưng từ 2018, mình đã nhận ra sai lầm cho nên phải âm thầm làm lại từ số 0 sau khi đổi lấy cái đồng hồ 😅. Và bây giờ cũng có một chút Bit và ETH bỏ vào túi. Mới order cái Trezor wallet để bỏ vào như ai... 😛 Dù chỉ có chút xíu mà thôi! 

Xe điện, xe bay, internet, email vv... Đều từng bị coi là viển vông thì giờ nó đã là tương lai gần của nhân loại. Mỗi người có một cách tiếp cận riêng. Có người có tiền thì trading, người không tiền thì đào bới... Nhưng các bạn nên nhớ dù kinh doanh cái gì cũng nên coi trọng tính bảo mật vì đó là gót Asin của tất cả chúng ta.   

Đặng Chí Hùng
  22/01/2021

Không có nhận xét nào

Nội Bật