Breaking News:

latest

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT Mặc dầu đã có nhiều người hy sinh do chế độ độc tài quân phiệt gây ra, đã không làm...

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

Mặc dầu đã có nhiều người hy sinh do chế độ độc tài quân phiệt gây ra, đã không làm cho người dân Myanmar khát khao tự do lùi bước.

Sự dũng cảm của người dân Myanmar đã được thể hiện qua cac cuộc biểu tình trong những ngày qua, người người xuống đường nói lên sự đoàn kết đấu tranh cho tự do, dân chủ của đại đa số người dân Miến điện ở nhiều lãnh vực trong xã hội.

Nhìn các hình ảnh xuống đường "tuyệt đẹp" cho thấy cuộc đấu tranh xuống đường bất bạo động có kế hoạch, có tổ chức không thua gì cuộc đấu tranh của người dân Hong Kong.  

Họ sẵn sàng chết, họ sẵn sàng hy sịnh để có một tương lai tươi sáng cho dân tộc của họ.

Một dân tộc nhỏ, nhưng trái tim không nhỏ

THẬT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!

Đến khi nào đến Việt Nam
MONG LẮM THAY!

Lê Ánh

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC MYANMAR ĐÃ ĐẾN HỒI QUYẾT LIỆT
Không có nhận xét nào

Nội Bật