Breaking News:

latest

NGÀY CÀNG TRỞ NÊN VÔ DỤNG

NGÀY CÀNG TRỞ NÊN VÔ DỤNG Liên Hiệp Quốc bây giờ có khác gì là cái sân nhà của Trung Quốc cộng sản. Vì thế Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng ...

NGÀY CÀNG TRỞ NÊN VÔ DỤNG

Liên Hiệp Quốc bây giờ có khác gì là cái sân nhà của Trung Quốc cộng sản.

Vì thế Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ vì đáng ra phải lên án thì lại im lặng, trong khi lại lên án quá mức người không có trách nhiệm.

Toà quốc tế về luật biển và Toà án công lý quốc tế đều có thẩm phán là người Trung Quốc. Hội đồng nhân quyền lại bao gồm toàn những quốc gia độc tài vi phạm nghiêm trọng các vấn đề nhân quyền nhất thế giới.

LHQ thực ra là một tổ chức chỉ ngày càng lý thuyết và thiếu sức mạnh trên thực tế. Ngoài lên tiếng một cách chiếu lệ, họ dường như chẳng thể hành động bất kể điều gì khác.

Chính bởi thế mà họ còn lôi bà Aung San Suu Kyi ra toà xử vì một hành động của kẻ khác - quân đội Myanmar diệt chủng người dân tộc thiểu số Rohingya. Đáng ra tội ác này phải là đám tướng lĩnh quân đội bị bắt và đưa ra xử chứ không phải bà Aung. Thế mà các thiết chế này lại tỏ ra mình có sức mạnh bằng cách lờ đi thủ phạm của tội ác và lôi một người phụ nữ ra để làm trò trước quốc tế.

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật