Breaking News:

latest

HOÁN ĐỔI LƯỢNG TÀI SẢN VIỆT NAM TRỞ THÀNH TRUNG QUỐC

HOÁN ĐỔI LƯỢNG TÀI SẢN VIỆT NAM TRỞ THÀNH TRUNG QUỐC  Khủng khiếp chưa ! Một năm mà nó thâu tóm hàng trăm nghìn hecta dưới chiêu bài làm dự ...

HOÁN ĐỔI LƯỢNG TÀI SẢN VIỆT NAM TRỞ THÀNH TRUNG QUỐC 

Khủng khiếp chưa ! Một năm mà nó thâu tóm hàng trăm nghìn hecta dưới chiêu bài làm dự án ,nhưng nó không làm ,để hoang mọc cỏ cho trâu bò gặm chơi vậy đó. Mục đích là gì..?! Ai trả lời được không..?! Nhưng tôi có thể nói đến những vấn đề hiện tại đang diễn ra ở nước ta mà ở đó có mục đích “hoán đổi lượng tài sản Việt Nam trở thành của người Trung Quốc” và đây là một việc nguy hại đến tiền đồ dân tộc và liên quan đến An ninh Quốc gia cần báo động…

Thời gian cách đây vài năm tôi đã cảnh báo rất nhiều về vấn đề này ,những lo ngại liên quan đến An ninh Quốc gia trong thời điểm nhạy cảm giữa Việt Nam – Trung Quốc ,nhưng có vẻ mọi sự càng trở nên nghiêm trọng hơn vì chưa có sự quan tâm hay sự nhìn nhận đúng .Trong những năm qua người Hoa Lục đổ tiền vào để đầu cơ tích trữ đất đai ,nhà cửa ,ruộng vườn của người dân ta ,cũng như nhiều khu nhà đất ở khắp cả nước Việt Nam đang dần rơi vào tay người Trung Quốc… 

Người Trung Quốc thu mua đất đai ,nhà cửa ,ruộng vườn của người dân ta bằng mọi giá ,bằng chính danh dự án ,doanh nghiệp người Trung Quốc hay ẩn danh người Trung Quốc làm chủ lượng tài sản đó và đây chính là sự “hoán đổi lượng tài sản Việt Nam trở thành của người Trung Quốc” ,nên nhớ Trung Quốc không cùng lúc chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam mà là “ăn mòn” từng bộ phận ,sau đó độc chiếm trọn vẹn ,toàn bộ và việc thu mua đất đai là một trong kế sách thôn tính ….

Ngoài việc Trung Quốc thâu tóm 3 ĐẶC KHU ở 3 miền đất nước ta rồi họ sẽ dùng đến sách lược “HÁN DI DÂN” đến 3 Đặc Khu thì việc tăng cường sự hiện diện của người Trung Quốc tại Việt Nam mà họ đang thực hiện và ở hiện tại đã có hiện tượng này ( Hán di dân ) khi người Trung Quốc “lập xóm ,lập phố” ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam và việc Trung Quốc thâu tóm và biến các công ty Việt Nam thành công ty Trung Quốc ,hoán đổi đẩy mạnh đầu tư lớn trên khắp đất nước…

“Condition Of Slavery”Không có nhận xét nào

Nội Bật