Breaking News:

latest

VỀ ĐỌC LÁ THƠ ĐÁP TRẢ HỌC GIẢ TRUNG QUỐC CỦA LS NGUYỄN TRỌNG QUYẾT MÀ MÌNH CỨ TƯỞNG LÀ CON NÍT VIẾT

Về đọc lá thơ đáp trả học giả Trung Quốc của LS Nguyễn Trọng Quyết mà mình cứ tưởng là con nít viết Đó là lá thơ này >> http://nhanquy...

Về đọc lá thơ đáp trả học giả Trung Quốc của LS Nguyễn Trọng Quyết mà mình cứ tưởng là con nít viết

Đó là lá thơ này >> http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2010/11/thu-cua-ls-nguyen-trong-quyet-gui-ngai.html
Về từ "Ở Giá" có vốn phải là từ "Ở Vá" như thầy An Chi khẳng định không ?
Trước tiên:

****

(1) LS Quyết viết rằng "Ngay từ hồi học lớp 5 (10 tuổi), tôi đã biết rằng vào năm 1885, chẳng có đất nước nào được gọi là Trung Quốc ở phía bắc của Việt Nam ngày nay (bấy giờ gọi là vương quốc An Nam). Ở thời điểm đó, chỉ có một thuộc địa rộng lớn nằm dưới quyền cai trị của người Mãn Châu (một dân tộc thiểu số tại Trung Quốc) từ năm 1644."

Chúng ta hoàn toàn không hiểu LS Quyết khi đi học đã có được dạy về quốc gia khác với dân tộc ra sao không ? Bởi vì nước Trung Quốc là một quốc gia, còn người Mãn Châu là một sắc tộc mà đúng không ? 

Nếu chúng ta áp dụng logics của LS Quyết, thế hóa ra không có quốc gia "Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ" hay là "the United States of America", tại vì cho đến tận bây giờ đây, nước Hoa Kỳ chỉ là một thuộc địa rộng lớn nằm dưới quyền cai trị của phần lớn người da trắng từ Châu Âu đến thôi à ?

Mà kết luận linh tinh như thế này, lại đi làm Luật Sư, là có hơi sai sai đúng không bạn ? Luật Sư mà còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa Quốc Gia và Sắc Tộc, thì làm sao mà lại có thể đại diện cho người Việt đi viết bài phản biện học giả Trung Quốc nhỉ ? 

****
(2) LS Quyết viết rằng "Không rõ ông TS Vương Hàn Lĩnh có đọc sử không nhưng như Ngài đã biết: vào năm 1789, Hoàng đế Quang Trung của đất nước chúng tôi đã đánh bại 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh (những người cai trị dân tộc Hán của Ngài khi đó); và nếu đất nước của Ngài có những nhà ngoại cảm giỏi thì chắc chắn sẽ tìm thấy hài cốt của tướng Sầm Nghi Đống ngay tại Gò Đống Đa Hà Nội (cách trụ sở Đại sứ quán của Ngài không xa)."

Nhưng hóa ra là LS Quyết không đọc sử Việt đấy chứ, vì để thỏa mãn cho một trong nhiều điều kiện ngoại giao với nhà Thanh, chính triều Tây Sơn đã cho xây miếu gì đó để tưởng niệm những quân Thanh đã tử trận tại Việt Nam trong trận Thanh - Tây Sơn mà đúng không ? Như vậy nếu người Việt đã phải xây miếu mà thờ quân Thanh tử trận, thì người Tàu họ còn đi kiếm hài cốt của tướng Sầm Nghi Đống làm chi nhỉ ? 

Và chúng ta hoàn toàn không biết bên Tàu có nhà ngoại cảm giỏi nào không, chứ riêng Việt Nam, một đất nước Cộng Sản chuyên về duy vật, ấy thế mà đến nay vẫn còn đi kiếm các nhà ngoại cảm để đi tìm hài cốt các anh / cô / chú / chị / bác bộ đội đã tử trận đâu đó đấy chứ. Người Việt mình làm thế mà bây giờ lại kêu gọi bên kia nên kiếm nhà ngoại giỏi, lỡ người ta hỏi là sao chế độ Cộng Sản mà lúc nào cũng tin duy vật, lại còn có các trò nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt lính của chế độ mình thế ? Họ hỏi vậy có phải là người Việt chúng ta nên xấu hổ không ?

****
(3) LS Quyết viết rằng "Thế nên tôi mới muốn nói với Ngài rằng, việc ông TS Vương Hàn Lĩnh bảo chúng tôi phải “nên nhớ rằng”“cho đến năm 1885, Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc” đã cho thấy cái ông Vương Hàn Lĩnh có học vị tiến sĩ này chẳng có lấy một chút hiểu biết về lịch sử."

Chúng ta cũng không biết LS Quyết có đọc nhiều sách sử không, bởi vì:

(1) Chính vua Lê Chiêu Thống khi viết thơ cầu xin nhà Thanh hỗ trợ, cũng xưng là "thuộc quốc" đó thôi (xem >> http://vobinhdinh.com/Files/LeDuyKy.pdf, đoạn "Thế nhưng bọ ngựa làm sao chống nổi xe, chim sẻ biết đâu lưới đã giăng tứ phía, chồn cáo không qua, bậc thánh nhân một khi nổi giận, ngọc đá đều tan, trải đại nghĩa khắp thiên hạ, giữ mối giềng cho thuộc quốc. Kỳ may mắn còn chút hơi tàn, ẩn nơi lều cỏ, mong thánh đức ban xuống để cho mất rồi lại còn, đứt rồi lại nối, đợi khi binh thiên triều nhập cảnh, nguyện đích thân bầu nước giỏ cơm, dù có tan thây nát thịt cũng không đủ báo đáp cái ơn tái tạo của thiên triều.".

(2) Vua Càn Long khi sắc phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam Quốc Vương, cũng dùng lời lẽ trịch thượng có từ "thuộc quốc" đó thôi (xem >> https://nghiencuulichsu.com/2015/12/10/tien-trinh-nha-thanh-cong-nhan-trieu-dai-quang-trung-bai-5/, đoạn "沛恩膏於屬國,嘉與維新,賁玆寵命之頒,以訓行之率"). Nếu triều đình Tây Sơn chả thấy có vấn đề gì về cụm từ thuộc quốc với lời lẽ trịch thượng của thiên triều như thế, thì không hiểu LS Quyết sẽ giải thích ra sao khi ông cho rằng học giả Vương Hàn Lĩnh chẳng có một chút hiểu biết về lịch sử ?

Và đừng nói đâu xa, chính triều Nguyễn thời vua Minh Mạng, đã có nước Vạn Tượng là thuộc quốc của Đại Việt đó thôi, với câu "Nước Vạn Tượng là thuộc quốc của ta, nay có nạn mà qui thuận ta, nghĩa không nên cự tuyệt. Xin chọn vị đại thần võ ban cho quyền lãnh trấn thủ Nghệ An, sai cùng với hiệp trấn và tham hiệu đem quân giữ bờ cõi, vẫn cho Vạn Tượng trú ở Ba Động. Nếu nước Xiêm đến đòi thì tỏ rõ nghĩa lý mà khước đi", nên Đại Việt cũng chả vừa gì, cũng cá lớn ăn hiếp cá bé thôi, chứ làm gì có nước Đại Việt nào "nhỏ bé và hiền hòa" như thầy Phuc Dinh Kim khẳng định.

Nên càng đọc những bài phản biện mà các nhà trí thức Việt Nam đã viết để cho học giả Trung Quốc đọc, mình tự hỏi "nếu mình, một độc giả bình thường người Việt, đọc mà đã thấy các nhà trí thức Việt Nam viết bài / viết sách ấu trĩ như thế, thì theo mình, các nhà trí thức Việt Nam nên đi về mà học và đọc lại sử Việt cho nhiều vào, rồi sau đó ra phản biện thế giới (hay bọn Trung Quốc) cũng chưa muộn. Chứ viết bài phản biện như thế này, đọc lên mà mình cứ tưởng là con nít viết. Đã làm đến Luật Sư mà viết bài phản biện ấu trĩ như thế, không hiểu LQ Quyết viết làm gì ? Có lẽ ông chỉ nên tập trung vào nâng cao kiến thức cho chuyên môn LS trước tiên, rồi đọc nhiều sử sách đàng hoàng, mới nên bắt đầu nghĩ đến việc viết bài phản biện thiên hạ chăng ?"

Mà sao mình thấy các nhà trí thức Việt Nam, suy nghĩ ấu trĩ như thế, mà hay đòi đi làm cách mạng thế ?

Mời bạn đọc

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi

Thanks
Brian


Không có nhận xét nào

Nội Bật