Breaking News:

latest

KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI BUÔNG BỎ QUYỀN LỰC.

KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI BUÔNG BỎ QUYỀN LỰC. Trên FB có một khuynh hướng là nhiều người chỉ yêu cầu "Đảng CSVN từ chức ho...

Afghanistan

KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI BUÔNG BỎ QUYỀN LỰC.

Trên FB có một khuynh hướng là nhiều người chỉ yêu cầu "Đảng CSVN từ chức hoặc buông bỏ thế độc đảng,trao trả quyền lực về tay nhân dân" hoặc đặt câu hỏi tại sao đảng CS không tạo ra tam quyền phân lập, không xóa điều 4 hiến pháp hay không pháp trị...

Đó là khuynh hướng tránh ăn gạch đá của người dân.

Bởi tất cả những việc ấy đều là nhiệm vụ của dân. Chỉ có dân mới có thể làm đảng buông bỏ ngai vàng. Do đó khi nói như vậy họ đã làm dân ảo tưởng,nuôi mộng và càng trốn kỷ trong cái vỏ sò khiếp nhược để mong có được sự an toàn.

Tại sao đảng CSVN không thể buông bỏ quyền lực để dân Việt có tự do ,dân chủ?

Bởi vì để có chiếc ngai vàng này chúng cũng dùng biết bao xương máu ,tù đày của biết bao người đồng chí trong hoạt động bí mật. Những người này cũng bị tra tấn,thủ tiêu trong thời Pháp thuộc để đi sâu vào phong trào vô sản hóa. Sau đó là hoạt động trong hai cuộc chiến tranh để lừa dân về sự lãnh đạo của đảng.

Chiếc ngai vàng quyền lực độc tôn ấy đã đem về cho 4 triệu đảng viên biết bao đất đai, tiền bạc,rượu ngon ,gái đẹp để sống đế vương cho khỏi uổng kiếp người. Trả lại quyền lực cho dân tức là trả lại cái cần câu có thể đem về lâu đài ,biệt phủ ,xe sang, người mẫu chân dài, những khi bước ra đường có thể dùng quyền lực để đe dọa dân hay lừa đảo.

Nếu đời nay của cải cướp về đã quá đủ xài chúng cũng dành chiếc ngai vàng ấy cho đời sau cướp tiếp.

Vì vậy nói chuyện noi gương Cuba buông bỏ quyền lực là chuyện không thể. Ngay chính ở Cuba Raul Castro cũng chỉ từ chức giao lại quyền lực cho một thành viên trong đảng chứ không chấp nhận đảng khác,không thừa nhận đối lập. Nghĩa là quyền lực vẫn do đảng Cộng sản Cuba nắm toàn bộ, vẫn chẳng có tự do,dân chủ,pháp trị...gì cả.

Người dân Việt Nam vốn thích chọn cái an toàn nên tha hồ đổ thừa cho đảng CS. Bởi với cách ấy họ sẽ bỏ câu "Tự do không hề miễn phí "  hoặc là câu " Nếu bỏ đi tự do để có an toàn thì sẽ không có được cả hai" vào thùng rác.

Họ không biết rằng một kẻ đã lừa được họ rồi thì không bao giờ trả những thứ mà chúng cướp được. Ảo tưởng rằng chúng có thể trả lại chỉ khiến cho người dân không dám quyết tâm xuống đường hy sinh để có tự do. Như vậy họ chỉ thụ động  chịu nhiều tầng áp bức,bất công,bóc lột và sẽ xuôi tay trong kiếp nô lệ.


Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật