Breaking News:

latest

THU THUẾ VÀ TẨY NÃO

THU THUẾ VÀ TẨY NÃO Nhớ có tên VC kia nói, đại khái: "thu thuế cũng như nhổ lông vịt, nhổ sao cho sạch lông nhưng đừng để cho vịt kêu t...

thu thuế cũng như nhổ lông vịt, nhổ sao cho sạch lông nhưng đừng để cho vịt kêu toáng lên

THU THUẾ VÀ TẨY NÃO

Nhớ có tên VC kia nói, đại khái: "thu thuế cũng như nhổ lông vịt, nhổ sao cho sạch lông nhưng đừng để cho vịt kêu toáng lên".
Nghĩa là thuế thì vẫn trấn lột đủ nhưng cái đứa đóng thuế không biết mình bị trấn lột.

Tẩy não cũng thế. VC móc hết não trắng trắng, nhét vào đó toàn những thứ vàng vàng, nhưng người ta vẫn nghĩ não mình vẫn... trắng.

Mấy ông sĩ quan VNCH bị VC nhốt tù hàng chục năm; VC nói không phải tù, là "học tập cải tạo". Nhiều ông, thả ra vài chục năm sau vẫn nói mình đi "học tập cải tạo"!

Người miền Nam bị VC "giải phóng" chỉ còn cái quần rách. Rách đến đời con đời cháu; nhưng nửa thế kỷ sau vẫn nói "từ ngày giải phóng"!

Người ta nói tại đó là do "thói quen"!
Thì "thói quen" chứ sao! VC nói không có tẩy não ai. Chỉ là não người ta đã "học" được "thông suốt"!
Đó là trong Nam. Ngoài bắc bị "nhổ lông, tẩy não" gần một thế kỷ thì đem chồn cáo đặt lên bàn thờ để thờ là chuyện đương nhiên.

He he..  nhổ lông mà không biết bị nhổ lông mới là tuyệt chiêu nhổ lông! Tẩy não mà người bị tẩy não vẫn hãnh diện não mình... trắng hơn não... VC mới là tuyệt chiêu. 

Vậy chứ ngày nào cũng chửi VC ngu!

Ngo Du Trung

Không có nhận xét nào

Nội Bật