Breaking News:

latest

BẢN CHẤT CỦA HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀ GÌ ?

BẢN CHẤT CỦA HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀ GÌ ? Bản chất của việc hòa hợp hòa giải là phải mở rộng chính phủ từ độc đảng thành đa đảng, tôn trọng hiến...BẢN CHẤT CỦA HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀ GÌ ?

Bản chất của việc hòa hợp hòa giải là phải mở rộng chính phủ từ độc đảng thành đa đảng, tôn trọng hiến pháp, bảo hiến, nhân quyền và lập pháp do một quốc hội đa đảng lập ra.

Đảng Dân chủ không thể hòa giải với ông Trump nếu đảng Trump thâu tóm hết quyền lực, làm nghiêng lệch tối cao pháp viện, nắm hết hai viện và cảnh sát ,quân đội... Nếu hòa giải như thế đảng Dân chủ sẽ đưa đầu vào rọ.Ông Trump sẽ cho các em Dân chủ ra pháp trường hết.

Nhưng đảng Trump vẫn có thể hòa giải với Biden và đảng Dân chủ vì Biden và đảng Dân chủ không thôn tính quyền lực. Vẫn còn đó đa đảng và pháp trị.

Tương tự VNCH chỉ hòa giải với cộng sản khi nào có một chính phủ đa thành phần như Hiệp định Paris 1973 đã chỉ ra và 4 bên ký vào. Lúc này đối lập được tôn trọng, bầu cử tự do, hiến pháp được thực thi và quân đội đứng ngoài chính trị.

Khi mà CSVN nắm hết quyền hành thì đó là nô lệ chứ không phải hòa giải. Nghĩa là anh có thể nhắm mắt cho chúng thực hiện "luật là tao,tao là luật", tự do cướp đất, bàn nước, tự do đàn áp bỏ tù nhân quyền...

Đa số dân Việt chỉ chú trọng việc nhân dân miền Nam hòa giải với nhân dân miền Bắc để xây dựng đất nước mà không chú ý đến vấn đề thể chế. Nhân dân miền Bắc và nhân dân miền Nam đâu có thù hằn gì nhau mà phải hòa giải. Họ chẳng qua nghe bộ máy tuyên truyền của CS xúi giục đánh thuê, chết thế mà thôi.

Khi cả hai bên đều cùng nô lệ cho đảng cộng sản , đều bị cướp đất như nhau thì đều là nạn nhân, không cần phải hòa giải.

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào

Nội Bật