Breaking News:

latest

NHỮNG TƯ DUY CHẾT CỨNG.

NHỮNG TƯ DUY CHẾT CỨNG. Người Việt chúng ta hay suy nghĩ cứng nhắc và do không chịu khó tìm hiểu lịch sử nên thường không đánh giá đúng bản ...

Người dân Việt Nam do không hiểu sự tha hóa của quyền lực mà chính trị thế giới đã chỉ ra là do tranh đoạt quyền lực, do một mình một chợ không tam quyền phân  lập ,không tư pháp độc lập tạo  nên.

NHỮNG TƯ DUY CHẾT CỨNG.

Người Việt chúng ta hay suy nghĩ cứng nhắc và do không chịu khó tìm hiểu lịch sử nên thường không đánh giá đúng bản chất của sự việc.

Có những vấn đề ngày nay nó là tốt nhưng ngày xưa nó xấu . Ngược lại có những vấn đề ngày nay nó xấu nhưng ngày xưa nó tốt.

Ví dụ : Chủ nghĩa tư bản ngày xưa nó xấu.
Nếu không xấu thì hóa ra sau 1858 ông cha ta đánh Pháp là sai? Từ 1858 đến 1945 đã có biết bao cuộc khởi nghĩa nổ ra mà đến nay vẫn còn lưu tên đường ở các thành phố Việt Nam. Những câu của Nguyễn Thái Học như "Không thành công cũng thành nhân" cũng là những câu bất hủ. Pháp chính là chủ nghĩa tư bản thực dân chuyên đi khai thác thuộc địa và đây là chủ nghĩa tư bản độc tài.

Nhưng "Công xã Paris 1871" nổ ra và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn lại là một hình thái nhà nước tiến bộ.Các hình thức mà "Công xã Paris 1871 đưa ra đều xuất phát từ "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" do Marx thảo ra trước đó như là "quy định tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt vô cớ, đánh đập công nhân; thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí..."

Các hình thái này đang được các nhà nước dân chủ, tiến bộ thực thi và là những chính sách điển hình của nước Mỹ hiện nay. Ngày "Quốc tế lao động" 1/5 đang được kỷ niệm ở các nước châu Âu hiện nay và ở Mỹ vào thứ hai đầu tiên của tháng 9 cũng xuất phát từ Công xã Paris và cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ ở Chicago năm 1886.

Tuy nhiên sang đến năm 1917 thì cộng sản mang tiếng xấu vì đã hình thành nên một hệ thống nhà nước độc tài từ sau cách mạng tháng 10 Nga. Nhà nước này lợi dụng phong trào đấu tranh của công nông để lôi kéo dân tham gia tạo dựng nên hệ thống độc tài toàn trị.

Như vậy phải rành mach ở đây:

- Cộng sản tạo ra thuế lũy tiến, phúc lợi xã hội.
- Độc tài tạo ra đàn áp đối lập, thảm sát, bắt bớ tù đày.

Người dân Việt Nam do không hiểu sự tha hóa của quyền lực mà chính trị thế giới đã chỉ ra là do tranh đoạt quyền lực, do một mình một chợ không tam quyền phân  lập ,không tư pháp độc lập tạo  nên.

Nói ngắn gọn : bất kể anh là tư bản hay cộng sản nếu anh độc đảng thì anh là xấu.

Do đó chủ nghĩa tư bản ngày nay đã trở nên tốt hơn là vì nó biết học những bài học từ "Tuyên ngôn đảng Cộng sản", từ "Công xã Paris 1871" để hình thành nên một nền kinh tế thị trường không có chuyện người bóc lột người, áp dụng thuế lũy tiến và phúc lợi xã hội cho người lao động.

Trong khi đó chủ nghĩa cộng sản của bọn Lenin, Mao, Hồ lại hoán đổi vai trò của Chủ nghĩa tư bản ngày xưa. Chúng hiện tại là những nhà tư sản đỏ, tư sản độc tài giống với các thế lực mà nhân dân ta đánh đổ từ 1858.

Tuy nhiên suy nghĩ của người Việt Nam luôn chết cứng. Họ luôn đánh đồng người Cộng sản do Lenin Mao,Hồ đẻ ra với người cộng sản do "Công xã Paris 1871" và Quốc tế lao động 1/5 đẻ ra.

Bó tay.

Dương Hoài Linh


Không có nhận xét nào

Nội Bật