Breaking News:

latest

BÁO XƯA & NAY BỊA ĐẶT CẢ CHUYỆN ÔNG HUỲNH MẪN ĐẠT CƠ ĐẤY

BÁO XƯA & NAY BỊA ĐẶT CẢ CHUYỆN ÔNG HUỲNH MẪN ĐẠT CƠ ĐẤY Trong tờ báo Xưa và Nay số 226 tháng 12 năm 2004 trang 23-25 (xem >> http...

BÁO XƯA & NAY BỊA ĐẶT CẢ CHUYỆN ÔNG HUỲNH MẪN ĐẠT CƠ ĐẤY

Trong tờ báo Xưa và Nay số 226 tháng 12 năm 2004 trang 23-25 (xem >> http://vusta.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh-dao-tao/Mot-quang-doi-it-nguoi-biet-ve-Huynh-Man-Dat-1011), đã có bài viết Một quãng đời ít người biết về Huỳnh Mẫn Đạt, mà trong đó người viết (hay nhiều người viết) đã tự hào mà khoe rằng là "Nhưng nhờ vào những giai thoại văn chương, trên bối cảnh lịch sử bi hùng của đất Kiên Giang, chúng ta có thể viết tiếp phần cuối của tiểu sử đời ông."
Báo Xưa & Nay bịa đặt cả chuyện ông Huỳnh Mẫn Đạt cơ đấy


Và thế là họ viết tiếp sử như thế này:****

...

Vì thế đời sau rất thông cảm với họ Huỳnh trong bài thơ, chê chọc Tôn Thọ Tường tại bồn kèn Sài Gòn, thời kỳ Tôn Thọ Tường, (1825 - 1877) ra làm việc cho Pháp. Năm đó Pháp đã đánh chiếm toàn bộ các tỉnh Nam kỳ, còn đang sắp xếp việc cai trị ở Sài Gòn Gia Định: Tôn Thọ Tường thăng đến chức Đốc phủ Sứ, chiều chiều thường ngồi xe song mã đi dạo. Huỳnh Mẫn Đạt đứng tại bồn kèn nghe lính Pháp hoà tấu nhạc Tây cho công chúng xem. ****Nhưng đáng tiếc, cái địa danh Bồn Kèn Sài Gòn đó, làm gì có khi mà ông Huỳnh Mẫn Đạt còn sống ?

Và cái giai thoại này chính là ra từ quyển sách rác Giai Thoại Làng Nho đó bạn

Vậy không hiểu có người Việt nào thời nay còn "rất thông cảm với họ Huỳnh trong bài thơ, chê chọc Tôn Thọ Tường tại bồn kèn Sài Gòn" như báo Xưa & Nay viết không, chứ xin thưa với các bạn, là thời ông Huỳnh Mẫn Đạt còn sống, Bồn Kèn Sài Gòn chưa có, nên giai thoại họ Huỳnh gặp họ Tôn ở Bồn Kèn Sài Gòn chỉ có thể là sự tưởng tượng bậy của các nhà trí thức Việt thế kỷ XX đó bạn.
Báo Xưa & Nay bịa đặt cả chuyện ông Huỳnh Mẫn Đạt cơ đấy


Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏiThanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật