Breaking News:

latest

VỀ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT

VỀ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT Nếu Gia Định Báo viết rất rõ ràng là vào năm 1868 (xem >> https://www.facebook.com/groups/3740991775941288/permalin...

VỀ ĂN CHÁO ĐÁI BÁT


Nếu Gia Định Báo viết rất rõ ràng là vào năm 1868 (xem >> https://www.facebook.com/groups/3740991775941288/permalink/4045841222123007/), chính ngài Tôn Thọ Tường đã bảo lãnh cho ông Bùi Hữu Nghĩa được ra khỏi tù, thế thì không biết ngày nay những nhà cách mạng Việt Nam, những thầy cô trong các trường trung học hoặc đại học, có thấy xấu hổ không khi lúc nào cũng ra rả là ông Bùi Hữu Nghĩa đã làm thơ chê Tôn Thọ Tường theo Pháp.
Về ăn cháo đái bát
Có ai mà lại đi làm thơ chê ân nhân mình theo một chính thể mà chính vị ân nhân đó đã xin bảo lãnh cho mình khỏi phải bị tù tội nữa không ? Theo văn hóa người Việt, những kẻ có hành động ấy, là bọn ăn cháo đái bát hay là bọn vong ơn bội nghĩa đúng không bạn ? 

Nên các thầy cô có thấy xấu hổ không khi tiếp tục dạy học trò là ông Bùi Hữu Nghĩa lam thơ "bút chiến" chê cười ông Tôn Thọ Tường trong khi ông Tường bảo lãnh ông Bùi Hữu Nghĩa ra khỏi tù ? Thầy cô mà tiếp tục dạy như thế, có phải là dạy cho các thế hệ người Việt kế tiếp trở thành bọn người ăn cháo đái bát không ? Có ai đi làm thầy cô mà lại dạy học trò như thế không ?

Còn giai thoại Huỳnh Mẫn Đạt gặp Tôn Thọ Tường ở Bồn Kèn Sài Gòn kìa, đó là một sự tưởng tượng bậy của giới trí thức Việt thế kỷ XX, thế mà làm sao các thầy cô vẫn tiếp tục ra rả đi dạy học trò là có sự kiện này vậy ?

Có khi kiến thức sử học lệch lạc của học trò Việt Nam, nó không đến từ chính quyền Cộng Sản, mà đến ngay từ những người trí thức, những thầy cô, những con người có trách nhiệm với dân tộc, và với học trò đấy chứ 

Regards,
Brian 

Không có nhận xét nào

Nội Bật