Breaking News:

latest

VĂN MIẾU NÊN THỜ AI ?

VĂN MIẾU NÊN THỜ AI ? Hay tánh Bợ Đít ngày nay của người miền Nam  Nếu chúng ta nói về Văn Miếu Đàng Ngoài (tức là ở Hà Nội), thì người ngoà...

Văn Miếu nên thờ ai ?

VĂN MIẾU NÊN THỜ AI ?


Hay tánh Bợ Đít ngày nay của người miền Nam

 Nếu chúng ta nói về Văn Miếu Đàng Ngoài (tức là ở Hà Nội), thì người ngoài đó không có vụ dở quẻ thờ "Bác Hồ" hoặc các nhơn vật linh tinh lang tang nào đó, làm dơ cả chốn nho lâm. Mình chưa thấy ai đặt câu hỏi là làm sao ngoài Bắc là xứ Cộng Sản rặt, mà họ lại không đem ông Chu Văn An ra ngoài đường và mời "Bác Hồ" vô ngồi gian chánh vậy ? 

 Nhưng ở miền Nam (tức Gia Định xưa) thì:

 1. Văn Miếu Trấn Biên thì thôi khỏi nói, ngoài vụ người ta cho ông Khổng Tử ra đường và cho "Bác Hồ" thành nhơn vật được thờ trong chánh điện, giới sĩ lâm (hay cán bộ) xứ Đồng Nai lại còn vui vẻ mà đem luôn Lê Quý Đôn, tức dân Đàng Ngoài đem vô thờ trong Văn Miếu Trấn Biên xứ Đàng Trong.  Hổm, mình có nói với một học giả Đồng Nai (ai đó thì tự biết há), mình có nói "ồ, thầy biết hôn, hồi xưa đó, người miền Nam ai cũng tự hào rằng là 'Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng'. Bây giờ Brian nhìn cách Văn Miếu Trấn Biên thờ linh tinh lang tang như thế, nên rất thắc mắc là hai chữ Đồng Nai đó, nó có là đại diện cho sự ngu dốt, hay nói cho chính xác hơn là sự BỢ ĐÍT của người Đồng Nai nói riêng hay người miền Nam nói chung dành cho chế độ đương thời không ? Không biết người Đồng Nai thời xưa ra sao, chứ người Đồng Nai thời nay, mời luôn cụ Khổng ra ngoài và cho luôn bác Đôn Đàng Ngoài vô mà thờ, người ta mà bước vô Văn Miếu Trấn Biên, lại tưởng đây là chốn thờ linh tinh lang tang của vị trọc phú Đồng Nai nào đó chứ.".  Thầy hổm rày hổng có nói chuyện với mình luôn

 

 2. Văn Miếu Vĩnh Long mới là kỳ kìa, 80 tờ sắc phong thần kia, coi bộ là làm giả rồi đúng hôn (ực ực ực). Chắc chỉ nay mai ai đó sẽ lên tiếng thôi mà. Nhưng đáng cười hơn, là theo trang mạng, ông Huỳnh Mẫn Đạt cũng được đem vào thờ trong Văn Miếu Vĩnh Long cơ đấy. Dĩ nhiên, người Việt ngày nay chỉ biết có "nhà thơ yêu nước" Huỳnh Mẫn Đạt, chứ đâu có ai biết là nhà thơ ấy, trải qua 3 đời vua nhà Nguyễn, vua nào cũng phạt ông ta cả, phạt từ vụ "Mao Toại tự tiến", cho đến phạt vì việc bỏ thành mà chạy có cờ khi Tây đánh. Ngay luôn cái vụ ông đứng ở Bồn Kèn mà "thả thơ" chê Tôn Thọ Tường, cũng là giả nốt, và luôn cả bài thơ điếu Nguyễn Trung Trực cũng chả có sách sử hay tài liệu nào khẳng định cả, ngoại trừ là do ông Trương Gia Mô viết xuống như thế. Một nhơn vật mà trải qua 3 đời vua đều bị phết, để đến gần cuối đời, giặc đánh thành mà bỏ chạy có cờ, bị triều đình đóng gông về Kinh trị tội, ấy thế mà làm sao cho đến nay, ông Huỳnh Mẫn Đạt lại trở thành anh hùng, một nhà thơ yêu nước, và được đem vô thờ trong Văn Miếu Vĩnh Long cơ đấy.

 

 Người miền Nam mình hay chê Bắc Kỳ này nọ, nhưng xem qua việc người miền Nam và Văn Miếu Trấn Biên / Vĩnh Long, ta thấy rõ, người miền Nam chả có còn biết lễ nghĩa gì cả, sử đọc không thông, nghĩa thì đem quăng thùng rác, thế mà các cụ trong những hội đồng đình thần, năm nào, tháng nào, cũng áo này quần nọ, chổng mông lạy thần, làm như là người giữ những nét văn hóa xưa của ông bà miền Nam vậy. Nhưng những người già biết lạy, mà một chữ Nho bẻ ra cũng không biết, sử thì chả biết bao nhiêu, thì những người như thế, có đủ khả năng gì để mà gọi là đại diện cho người dân. Một anh chăn vịt mặc áo quan vô cũng là một anh chăn vịt. Bác Hồ có ngồi giữa Văn Miếu Trấn Biên, người ta vẫn cười. Người ta không cười chủ tịch Hồ Chí Minh vì ông đã mất, nhưng người ta cười là người Đồng Nai thời nay, không biết học hành Nho giáo ra sao, mà mời luôn ông tổ họ Khổng ra khỏi chốn Văn Miếu, đem luôn ông Hồ, là một người theo phái vô thần vô mà thờ cơ đấy.

 

 Ngày nay, đọc lại câu "Làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng" thì cảm thấy bùi ngùi. Ô hô, Phú Xuân thì mả bà phi vua Tự Đức bị đào lên tới nay còn chưa xong chuyện, Đồng Nai thì Văn Miếu Trấn Biên mời cụ Khổng ra đường, không biết ai đó nói mình là người Đàng Trong, thì có thấy 2 chữ Đàng Trong thời nay, nó rất là đáng xấu hổ không ?

 

 À, và thưa bạn luôn, cũng ông Huỳnh Mẫn Đạt này, ông chưa bao giờ được triều đình cho làm lại Tuần phủ Hà Tiên gì sau khi Pháp đánh Nam Kỳ đâu há. Hổng tin thì bạn cứ tra Đại Nam Thực Lục (bản dịch tập 7). Ô hô, người miền Nam làm thế nào mà bây giờ bịa luôn là ông này lại còn được triều đình cho làm tuần phủ Hà Tiên khi Pháp chiếm Nam Kỳ thế ? Rồi lại đẻ ra luôn giai thoại bút chiến Tôn Thọ Tường. Thật không thể tin được. Người miền Nam lúc nào cũng nói mình thẳng như ruột ngựa, nhưng sao mình càng đọc về các anh hùng, các nhà thơ yêu nước miền Nam, mình càng thấy mùi rác rưởi càng nặng thế nhỉ ?

 

 Brian

 P.S: Văn Miếu Trấn Biên lại còn dày mặt mà chịu đựng cả 18kg đất từ vùng vua Hùng ngoài Bắc đem vô thờ cơ đấy. Mình cứ tưởng là đem 6 kg đất ở miền Nam mỗi kg đại diện cho 1 tỉnh trong Nam Kỳ Lục Tỉnh mới là đúng chứ. Còn đem 18kg đất vua Hùng vô thờ, mình cho là giới sĩ lâm hay cán bộ Đồng Nai đúng là những kẻ bợ đít chế độ vậy


Không có nhận xét nào

Nội Bật