Breaking News:

latest

VỀ CỤM TỪ DỞ NHƯ HẠCH CỦA NGƯỜI MIỀN NAM

VỀ CỤM TỪ DỞ NHƯ HẠCH CỦA NGƯỜI MIỀN NAM (1) Thứ nhất, việc cụ Vương Hồng Sển giải thích từ Hạch này là "Tên của họ đều bắt đầu bằng ch...

VỀ CỤM TỪ DỞ NHƯ HẠCH CỦA NGƯỜI MIỀN NAM


(1) Thứ nhất, việc cụ Vương Hồng Sển giải thích từ Hạch này là "Tên của họ đều bắt đầu bằng chữ Haj hay Hajj hay Hadj. Từ đó người Việt gọi chung họ là “Hạch” và vì họ chẳng biết làm ăn gì ngoài nghề thức đêm canh gác kho hàng, nên người Việt khi dễ, đặt ra thành ngữ “dở như hạch”" là một điều hoàn toàn không có cơ sở. 

Không có cơ sở là vì việc đi hành hương về xứ Mecca ít nhất một lần trong đời là áp dụng cho toàn bộ người đạo Hồi, dù đó có là người Hồi Á Rập, Mã Lai hay người Chà đạo Hồi nào đó đi nữa. Việc cụ Sển viết giải thích như thế, và người Việt ngày nay đem ra mà cười cượt và thích thú là có vấn đề. Có vấn đề vì người Việt đem điều thiêng liêng trong tín ngưỡng thiên hạ ra làm trò cười mà chưa có bằng chứng gì chứng minh là đúng cả. Mà đụng tới tôn giáo thì bạn biết rồi đó, nhất là Hồi giáo thì lại càng không nên. 

(2) Thứ hai, theo Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, từ "hạch" trong "heo hạch" có nghĩa là chỉ cho "thứ heo đực dái lớn, mà nhỏ con, có thiến đi nó mới lớn" (xem >> http://vietnamtudien.org/dnqatv/pic/bd1/b1s397.png).  Như vậy rất có thể ở đây, để chỉ cho những việc không ra gì, cũng tương tự như con heo hạch dái lớn mà nhỏ con phải thiến đi mới lớn, người Việt mình mới nói "dở như hạch" để so sánh đó chứ
Về cụm từ Dở Như Hạch của người miền Nam


Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi

Thanks

Brian


Không có nhận xét nào

Nội Bật