Breaking News:

latest

SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA "KIỂM PHIẾU LẠI" SAU BẦU CỬ VÀ "KIỂM TOÁN" SAU BẦU CỬ

SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA "KIỂM PHIẾU LẠI" SAU BẦU CỬ VÀ "KIỂM TOÁN" SAU BẦU CỬ Thấy có nhiều người hoan hỉ với niềm tin...

SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA "KIỂM PHIẾU LẠI" SAU BẦU CỬ VÀ "KIỂM TOÁN" SAU BẦU CỬ
SỰ KHÁC NHAU CĂN BẢN GIỮA "KIỂM PHIẾU LẠI" SAU BẦU CỬ VÀ "KIỂM TOÁN" SAU BẦU CỬ

Thấy có nhiều người hoan hỉ với niềm tin các cuộc kiểm toán bầu cử hiện nay tại các tiểu bang như Arizona và sắp tới là Georgia cũng như có thể thêm nhiều tiểu bang khác nữa rồi hân hoan cho rằng kết quả kiểm toán bầu cử sẽ sớm giúp Tổng thống TRUMP quay lại Bạch Cung. Cá nhơn là người ủng hộ Tổng thống TRUMP tới cùng nhưng không vì vậy mà cảm thấy hân hoan trước hiệu ứng domino kia, bởi vì:

Trước tiên, cần phân biệt giữa "Kiểm phiếu lại - Election Recounts" với "Kiểm tra sau bầu cử - Post - Election Audits". Mặc áo cả hai việc này đều được tiến hành sau bầu cử nhưng mục đích và ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau.

Election Recounts - Kiểm phiếu lại sau bầu cử được tiến hành sau một cuộc bầu cử khi biên độ chiến thắng cho một cuộc đua là hẹp, hoặc do ai đó (thường là ứng cử viên thua cuộc hoặc đảng của họ) yêu cầu kiểm phiếu lại.

Các luật điều chỉnh việc kiểm phiếu lại khác nhau giữa các tiểu bang và một số ít các tiểu bang hoàn toàn không cung cấp quy trình kiểm phiếu lại. Ở những tiểu bang đó, biện pháp khắc phục duy nhứt của ứng cử viên bị đánh bại là tranh chấp kết quả bầu cử trước tòa. Ở các tiểu bang khác, việc kiểm phiếu lại có thể được tự động kích hoạt nếu kết quả nằm trong một biên độ nhứt định hoặc có thể được yêu cầu. Và, kiểm phiếu lại có thể là một phần của cuộc tranh cử do tòa án ra lịnh.

Nói cụ thể hơn, Election Recounts - Kiểm phiếu lại là để lật ngược kết quả bầu cử theo lịnh của tòa án các cấp nếu việc làm này chứng minh "điều ngược lại" so với kết quả bầu cử được các cơ quan chức năng công bố sau khi kết thúc quá trình kiểm phiếu ban đầu.

Post-Election Audits - Kiểm tra sau bầu cử là để kiểm tra xem thiết bị và quy trình được sử dụng để kiểm phiếu trong một cuộc bầu cử có hoạt động bình thường và cuộc bầu cử mang lại kết quả chính xác hay không.

Ở các tiểu bang tiến hành kiểm toán sau bầu cử, đó thường là một yêu cầu theo luật định. Các cơ quan lập pháp có thể quyết định có hay không yêu cầu kiểm toán sau bầu cử ở tiểu bang của họ và loại kiểm toán nào sẽ sử dụng.

Mặc dù nhóm chữ "kiểm toán sau bầu cử" có thể được sử dụng để chỉ nhiều nỗ lực xác nhận bầu cử, như một thuật ngữ nghệ thuật, nó đề cập đến việc kiểm tra các phiếu bầu giấy hoặc hồ sơ so với kết quả do hệ thống bỏ phiếu tạo ra để bảo đảm tính chính xác. Hồ sơ giấy được sử dụng trong cuộc kiểm toán có thể bao gồm phiếu bầu giấy được cử tri đánh dấu, dấu vết kiểm tra bằng giấy đã được cử tri xác minh do máy biểu quyết điện tử ghi trực tiếp (DRE) hoặc hồ sơ phiếu bầu bằng giấy do thiết bị đánh dấu phiếu tạo ra. 

Thông thường, chỉ có một mẫu hồ sơ giấy được kiểm tra, do đó, trên thực tế, kiểm tra sau bầu cử là một cuộc kiểm phiếu lại một phần kết quả để xác minh rằng hệ thống bỏ phiếu đang ghi và kiểm phiếu chính xác.

Mặc dù các cuộc kiểm toán sau bầu cử có thể dẫn đến việc kiểm phiếu lại toàn bộ nếu phát hiện có sai sót, nhưng chúng khác với kiểm phiếu lại ở chỗ chúng được tiến hành bất kể tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu. Số tiền thường được kích hoạt hoặc yêu cầu nếu có tỷ lệ chiến thắng chặt chẽ. 

Nếu một quy trình kiểm toán được thực hiện sau bầu cử, quy trình này có thể thông báo cho các quan chức bầu cử về bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào trong hệ thống và có thể hoạt động như một biện pháp ngăn chặn gian lận ở các kỳ bầu cử sau này. Những người ủng hộ kiểm toán sau bầu cử cho rằng chúng cũng có thể giúp tránh việc kiểm phiếu lại toàn bộ bằng cách tiết lộ khi nào cần kiểm phiếu lại để xác minh kết quả bầu cử chính xác. Và cuối cùng, một cuộc kiểm toán chặt chẽ sau bầu cử có thể làm tăng niềm tin vào kết quả của một cuộc bầu cử.

Như vậy, Tổng thống TRUMP chỉ giành chiến thắng nếu quá trình "Kiểm phiếu lại - Election Recounts" được tòa án lệnh cho phép thực hiện với kết quả chứng minh Bai Đần đã thua vì gian lận tràn lan. Tuy nhiên, điều chúng là mong muốn này đã không được diễn ra vì tòa án các cấp và cao nhứt là Tối cao pháp viện đã phủi bỏ quyết tâm của Tổng thống TRUMP bởi vì một thực tế phũ phàng là Đệ Tứ quyền lực của Hoa Kỳ đã trở thành Đệ Tứ tà quyền dưới sự thao túng của Tàu cộng và Tối cao pháp viện đã trở thành Tối thui pháp viện. 

Bây giờ, các tiểu bang có tranh chấp và có luật định về việc cho phép thực hiện quá trình "Post-Election Audits - Kiểm tra sau bầu cử" cụ thể như tiểu bang Arizona đã tiến hành kiểm toán bầu cử và sắp tới sẽ là Georgia và có thể là một số các tiểu bang khác nữa. Hành động này của họ theo nhận định của cá nhơn chỉ là "động tác chánh trị" chớ không phải để khôi phục lại chức vụ Tổng thống cho Ông Trump như những tin tức đang loan truyền mà cụ thể là bà chủ tịch Thượng viện Arizona đã tuyên bố "kiểm toán bầu cử không vì TRUMP".

Bởi vì có một nguyên tắc bất biến trong đống văn bản pháp luật về bầu cử hiện nay của Hoa Kỳ đó là Tòa án là nơi phán quyết cuối cùng tất cả các vụ kiện trong đó có vụ kiện về bầu cử. Cơ quan lập pháp cấp tiểu bang và cấp liên bang căn cứ vào các Tu chính án để đưa ra công nhận cuối cùng về phiếu đại cử tri. Về mặt lương tri, Tổng thống TRUMP đã chiến thắng trước Joe Biden nhưng lại thua ở mặt luật pháp khi Đệ Tứ tà quyền đã bị kẻ gian thao túng mà cụ thể là Thượng viện Hoa Kỳ đã chứng thực Bai Đần chiến thắng vào hôm 06/01/2021 như chúng ta đã thấy và hết sức phẫn nộ.

Vì vậy, sẽ rất khó khăn để hy vọng Tổng thống TRUMP sẽ sớm quay trở lại Bạch Cung nhờ vào kết quả kiểm toán bầu cử ở các tiểu bang đang diễn ra hiện nay dù rằng vào ngày 22/6/2021, Luật sư Boris Epshteyn, cựu chiến lược gia của Tổng thống TRUMP cho rằng:

 - Hiến pháp Hoa Kỳ không cấm Tổng thống TRUMP được phục hồi chức vụ tổng thống trong những tháng tới. 

- Sự tác động lẫn nhau của Tu chính án thứ 10 đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, Tu chính án thứ 12 và Điều II, “sẽ gợi ý rằng các tiểu bang thực sự có quyền phê chuẩn. Và từ đó, đó là một câu hỏi mở điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

- Sau khi có thông tin từ các cuộc kiểm toán của nhà nước, “việc chứng nhận sẽ xảy ra bởi vì đó là bước chính xác từ các tiểu bang. Và từ đó trở đi về việc quyết định phải làm gì đối với cuộc bầu cử liên bang, thì, sẽ có một câu hỏi mở,...

Cuối cùng ông Boris Epshteyn nhận xét rằng ông tin rằng vấn đề sẽ được đưa ra trước Tòa án Tối cao. 

Tối cao pháp viện đã trở thành Tối thui pháp viện thì có đưa kết quả kiểm toán bầu cử ở các tiểu bang lên Tối thui pháp viện có khác gì câu chuyện "con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào". 

Vì vậy sẽ không kỳ vọng gì vào kết quả kiểm toán bầu cử cả mà chỉ hy vọng vào sức chiến đấu ngoan cường của Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA chơn chánh để Tổng thống TRUMP sớm trở lại Bạch Cung một cách huy hoàng bằng những chiến lược và chiến thuật khôn ngoan mà kẻ thù không ngờ tới được. 

Chiến lược và chiến thuật của Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA chơn chánh ra sao thì chỉ có họ mới tỏ. Nhưng không vì vậy mà phủ nhận ý nghĩa của việc kiểm toán bầu cử ở các tiểu bang vì qua hành động này sẽ giúp cho việc chống gian lận bầu cử được thực thi dễ dàng hơn và công chúng Hoa Kỳ nhận rõ bộ mặt gian lận của Joe Biden và sự bao che của Đệ Tứ tà quyền. Đây cũng là một chiến thắng ngọt ngào cho Tổng thống Trump và lực lượng MAGA chơn chánh./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật