Breaking News:

latest

ĐÔI KHI ĐIỀU TA ĐÃ NHÌN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ ĐIỀU TA KHÔNG NHÌN THẤY ĐÓ MỚI LÀ SỰ THẬT - JOKER

ĐÔI KHI ĐIỀU TA ĐÃ NHÌN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ ĐIỀU TA KHÔNG NHÌN THẤY ĐÓ MỚI LÀ SỰ THẬT - JOKER Đó là một thực tế mà Việt cộng rất q...

ĐÔI KHI ĐIỀU TA ĐÃ NHÌN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ ĐIỀU TA KHÔNG NHÌN THẤY ĐÓ MỚI LÀ SỰ THẬT - JOKER
ĐÔI KHI ĐIỀU TA ĐÃ NHÌN THẤY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT MÀ ĐIỀU TA KHÔNG NHÌN THẤY ĐÓ MỚI LÀ SỰ THẬT - JOKER

Đó là một thực tế mà Việt cộng rất q.uỷ q.uyệt khi vận dụng để giữ đảng Việt g.ian cộng sản từ xa bằng cách dựng lên những tổ chức, cá nhơn vẻ ngoài đối lập với Việt cộng để cho nhiều người "nhìn thấy" mà ngỡ đó là SỰ THẬT hòng k.ích đ.ộng đám đông rằng điều mà họ KHÔNG NHÌN THẤY là SỰ GIẢ. 

Kết quả là tất cả tin vào cái SỰ THẬT GIẢ TẠO được nhìn thấy rồi s.ập b.ẫy của Việt cộng giúp Việt cộng an yên ca.i t.rị đồng bào Việt Nam suốt mấy chục năm qua và âm thầm b.án nư.ớc Việt Nam cho Tàu cộng theo mật ước Thành Đô năm 1990.

Hình ảnh dưới đây là một sự thật phũ phàng và cũng là thông điệp của Tran Hung tui gởi tới lực lượng Việt cộng nằm vùng cao cấp, tinh vi rằng "các n.gươi đã b.ị lộ"./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật