Breaking News:

latest

VIỆT CỘNG Nguyễn Văn Đài CHƠI DƠ

VIỆT CỘNG Nguyễn Văn Đài CHƠI DƠ Để dìm hàng tui, gian đảng của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài liên tục report tất cả các ...

VIỆT CỘNG Nguyễn Văn Đài CHƠI DƠ

Để dìm hàng tui, gian đảng của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài liên tục report tất cả các bài viết của tui để Facebook ra lịnh hạn chế một cách hồ đồ.

Sở dĩ tụi nó phải chơi dơ như vậy là để:

1. Kìm hãm sức lan tỏa của lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh trên mạng xã hội.

2. Dìm hàng những tiếng nói của lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh để nâng các cái loa truyền thông của Việt cộng núp bóng khai dân trí, đấu tranh dân chủ, nhơn quyền.

Đấu pháp của tụi nó rất hạ đẳng, bỉ ổi, ngoài việc tụi nó chơi trò rải truyền đơn vu khống,  chụp mũ, báo cáo với Facebook,... để hạ bệ tui ra thì tay chân của tụi nó còn cáo buộc những người được tui ngưỡng mộ như youtube Trần Mai Cô chẳng hạn với lời lẽ vu khống cho Trần Mai Cô là Việt gian, Hán nô.

Tất cả đều do gian đảng của tên Việt cộng nằm vùng Nguyễn Văn Đài và đám Việt Tân tay sai của Việt cộng mà ra. Tụi nó càng bẩn thỉu thì càng kích thích bản lãnh và trí tuệ của lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh mà thôi. Sai lầm lớn rồi lũ Việt cộng, Việt Tân đ.ốn mạt./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật