Breaking News:

latest

ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH

ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH Cô Nguyễn Thị Mai Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, nơi vượng khí tổ tiên xứ Nam Kỳ...

ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH

Cô Nguyễn Thị Mai Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, nơi vượng khí tổ tiên xứ Nam Kỳ thời Mỹ Tho Đại Phố cả ngàn năm. Duyên hun đúc cô Mai Anh với trung úy Nguyễn Văn Thiệu để anh trung úy miền Trung về làm rể Mỹ Tho, chịu rửa tội theo nàng. Khi vong quốc, cô Mai Anh ao ước đưa di cốt chồng về cố thổ và cổ cũng về trở lại công dân nước Việt. Nhưng cô đã không chờ nổi đến ngày đó. Cô về nước Chúa trên bến xe vong quốc, nơi dừng chân xứ Cờ Hoa.
Có bạn quốc nội thắc mắc rằng, ông Nguyễn Cao Kỳ, từng là thủ tướng VNCH, còn về nước được thì tại sao cô Mai Anh không về? 
Trả lời rằng, Nguyễn Cao Kỳ, dù là một tướng lĩnh Không quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Thiếu tướng trước khi tham gia chính trường và trở thành thủ tướng VNCH, nhưng ông Kỳ không có tố chất cương liệt kiên trung bằng cô Mai Anh, đệ nhứt phu nhân VNCH. Nói cách khác, ông Kỳ là thằng cơ hội, thằng sọc dưa, chỉ đáng xách dép cho cô Mai Anh.

Khi chế độ cộng sản ăn hại đái nát tàn mạt nhân dân, thiếu tiền mua son phấn tô vẽ cho chế độ, Bộ Chánh trị cộng sản lợi dụng dòng kiều hối để hút đô về để hôt. Họ đã tìm kẻ có vai vế trong chế độ VNCH để sai khiến. Người mà họ nhắm đầu tiên là cô Mai Anh. Dù đưa ra lợi lộc ăn chia nhưng cổ nhận ra liền chiêu thức của cộng sản. Đó là dùng lợi lộc nhử mồi, dùng cổ làm tấm bình phong để hút tiền ngoại hối, để kiều bào đầu tư về cho đám băng đảng búa liềm tham nhũng. Cô Mai Anh, với tố chất Nam Kỳ và tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu, cổ đã từ chối cộng tác với ma quỷ. Còn ông Kỳ ư? Nhìn vẻ ngoài võ biền nhưng cơ hội. Khi được Phạm Thế Duyệt, lúc đó là chủ tịch UBMTTQ, sang thương thuyết, Kỳ đồng ý liền vì thấy cơ hội kiếm chác vài trăm triệu đô. Một kẻ thấy tiền nên sẵn sàng bắt tay làm ăn cùng ma quỷ, thì đáng chết di xú vạn niên và không được về nước Chúa.
So sánh về tố chất, về nhân cách, thì cô Mai Anh coi trọng nhân nghĩa, có tầm nhìn xa trông rộng và cương liệt, thuộc về đẳng cấp thượng lưu xứ Nam Kỳ. Còn Nguyễn Cao Kỳ, dù xuất thân xứ Bắc Ninh, nhưng cơ hội kiếm ăn bất cận nhân nghĩa, cốt cách cũng từ rừng rú man di mà thôi. Cho nên, nói vui, ông Nguyễn Cao Kỳ cần đổi tên là Nguyễn Cao Cầy.

Vuong Nhat Vuong
ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH

ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH

ĐẲNG CẤP CỦA TỐ CHẤT VÀ NỖI NIỀM VONG QUỐC CỦA CÔ MAI ANH


Không có nhận xét nào

Nội Bật