Breaking News:

latest

VỀ GS TS CỘNG SẢN ĐÃ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG NHƯ THẾ NÀY ĐÂY

Về GS TS Cộng Sản đã nghiên cứu Việt Nam Quốc Dân Đảng như thế này đây #thay_Nguyen_Van_Khanh_la_ai Mình hoảng hồn hơn nữa khi dò lại 1 đoạn...

Về GS TS Cộng Sản đã nghiên cứu Việt Nam Quốc Dân Đảng như thế này đây

#thay_Nguyen_Van_Khanh_la_ai

Mình hoảng hồn hơn nữa khi dò lại 1 đoạn thầy Khánh nghiên cứu về Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thầy viết như thế này:

****

*According to two crucial members of VNP, Trần Huy Liệu and Phạm Tuấn Tài, its primary mission was approved in the founding Conference (December 25th, 1927) as "firstly to conduct national revolution, then international revolution." Other concepts such as "political program," "party program,” or "doctrine" were not mentioned in the draft of the Statute. The worldview on international revolution of VNP at this moment was not clear. It simply regarded international revolution as a process involving national revolution followed by international revolution started with other less developed nations.*

Tạm dịch Việt ngữ (Brian Wu):

*Theo 2 thành viên cốt yếu của VNQDĐ là Trần Huy Liệu và Phạm Tuấn Tài, thì tôn chỉ hàng đầu của Đảng được thông qua trong Hội Nghị Thành Lập Đảng  (ngày 25 tháng 12 năm 1927) là "làm cách mạng quốc gia trước tiên, rồi sau đó là cách mạng quốc tế". Các khái niệm khác như "chương trình chính trị", "chương trình đảng," hay "học thuyết" đều không được đề cập trong bản dự thảo điều lệ. [Do vậy mà theo GS TS Nguyễn Văn Khánh], thế giới quan về cách mạng quốc tế của VNQDĐ tại thời điểm này là chưa rõ ràng. VNQDĐ xem cách mạng quốc tế đơn thuần là một quá trình liên quan đến cuộc cách mạng quốc gia, sau đó là cuộc cách mạng quốc tế bắt đầu từ các quốc gia kém phát triển hơn.*

****

Nhưng than ôi, khi mình đọc thêm về Trần Huy Liệu và dò lại quyển Việt Nam Quốc Dân Đảng viết năm 1970 của tác giả Hoàng Văn Đào, thì hóa ra những gì thầy Khánh viết là bậy cả, bởi vì:

(1) Ông Trần Huy Liệu chỉ tham gia vào VNQDĐ vào năm 1928, còn Hội Nghị Thành Lập của VNQDĐ là vào cuối năm 1927. Thế thì ông Trần Huy Liệu chưa bao giờ là chứng nhân trong hội nghị thành lập đảng năm 1927 ấy cả

(2) Ông Phạm Tuấn Tài thì chỉ đến Hội Nghị này sau 23 giờ vì phải tránh mật thám Pháp, và đến sau khi mục đích và tôn chỉ của VNQDĐ đã được bàn xong

Và 2 ông này sau này đã đi theo Cộng Sản. Thế thì với 2 nhân vật không có mặt trong cuộc họp ấy rồi sau này lại bỏ đi theo Cộng Sản, thì làm thế nào mà GS TS Nguyễn Văn Khánh đã dựa vào những gì họ viết, để mà nêu ra về tôn chỉ của VNQDĐ thế nhỉ ? Nghiên cứu mà như thế này, có là vi phạm tính khách quan trong nghiên cứu sử học không ? 

Và đáng sợ hơn, là hóa ra, trong quyển Việt Nam Quốc Dân Đảng xuất bản năm 1970, ông Hoàng Văn Đào, một thành viên cốt yếu từ ban đầu của VNQDĐ, có viết rất rõ về tôn chỉ cách mạng quốc gia và cách mạng quốc tế trong Hội nghị Thành Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông Đào viết rằng là:

****

*Bước sang phần thảo luận vấn đề lập Đảng và danh xưng được đề cập đến trước hết. Toàn thể hội nghị đã chấp thuận và thông qua một cách nhanh chóng: Thành lập một đảng cách mạng với danh xưng là VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG, viết tắt là VNQDĐ.*

*Đến mục đích và tôn chỉ, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên, vì trong bản dự thảo điều lệ cũng ở khoản này, lại có đoạn ghi: Mục đích và tôn chỉ của Đảng là làm cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới. Bốn chữ "cách mạng thế giới" đã gây hoang mang cho các hội thảo viên, có người cho rằng thế là thiên tả. Có người cho rằng như thế sẽ trở thành cộng sản và đòi phải xóa bỏ hoặc sửa lại. Tuy nhiên sau ít phút thảo luận, Hội Nghị đã đồng ý quyết định sửa đổi lại đoạn này như sau:*

*"Mục Đích và Tôn Chỉ của Đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam Độc Lập Cộng Hòa. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ đặc biệt là các lân quốc: Ai Lao, Cao Miên". (3)*

*Sang phần còn lại, từ hệ thống tổ chức, điều kiện gia nhập, đến nghĩa vụ Đảng viên v.v…Toàn văn bản dự thảo đã được hội nghị biểu quyết thông qua, sau khi sửa đổi vài chi tiết không mấy quan trọng.*

****

Và ông Đào còn chú thích rõ cho phần (3) là "***Sau này có một cán bộ tối cao của Đảng không biết rõ, lại viết rằng: "Theo bản điều lệ đầu tiên, thì mục đích và tôn chỉ của đảng là "làm cách mạng Quốc Gia và cách mạng Thế Giới". Thực là một sự nhầm lẫn vô cùng nghiêm trọng và đáng tiếc!***"

Nhưng ô hay, đến năm 2016, khi GS TS Nguyễn Văn Khánh nghiên cứu về Việt Nam Quốc Dân Đảng, về tôn chỉ của Đảng, thì làm thế nào mà thầy "quên" không dẫn những gì cụ Hoàng Văn Đào, một cán bộ cốt yếu và là thành viên ban đầu của VNQDĐ viết rất rõ về tôn chỉ của Đảng, mà thầy Khánh lại đi dẫn những gì do 2 ông Trần Huy Liệu và Phạm Tuấn Tài, vốn đi theo Cộng Sản sau này, và không có mặt trong buổi họp ấy, và thế là tán luôn ra về tôn chỉ cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới gì thế nhỉ ?

Ở Mỹ, viết sách nghiên cứu như thế, người ta gọi là bọn bò đỏ đó bạn 

Mình cứ tưởng giới trí thức Cộng Sản mà nghiên cứu những gì đã xảy ra rất xưa thì còn khách quan chứ, nhất là một GS TS của hệ thống trường ĐHQG Hanoi. Giời, đọc sách của GS TS Nguyễn Văn Khánh xuất bản năm 2016, mình cứ tưởng thầy còn sống trong những năm 1950s ngoài Bắc cơ đấy.

Mình lại càng giảm niềm tin hơn nữa về các GS TS Cộng Sản ngoài Bắc. Thế kỷ 21 rồi mà còn dạy sinh viên và thiên hạ hơi kỳ há. Sách như thế này mà lại còn viết ra Anh ngữ, thật đáng xấu hổ.

Yuck

Brian

P.S: Mà mình rất thắc mắc, là mặc dù mình không có nghiên cứu nhiều về VNQDĐ, mình cũng biết là giữa VNQDĐ và Đảng Cộng Sản không hề thân thiện cùng nhau. Ấy thế mà làm sao trong quyển sách nghiên cứu về VNQDĐ này vào năm 2016, GS TS Nguyễn Văn Khánh đem ra rất nhiều những gì do ông Trần Huy Liệu nêu ra về nhận xét của ông liên quan tới VNQDĐ, mặc dù ông Trần Huy Liệu, vốn là một thành viên VNQDĐ, nhưng sau này đã đổi sang thành đảng viên Đảng Cộng Sản. Nên chỉ từ một việc này, người ta ai mà nghiên cứu về VNQDĐ, cũng rất cẩn thận khi đem ý kiến ông Trần Huy Liệu ra, và người ta phải đưa thêm các ý kiến khác vào chứ nhỉ ?

Thế mà thầy Khánh hoàn toàn chả có đưa bao nhiêu ý kiến khác vào, ví dụ như về tôn chỉ của VNQDĐ lúc thành lập chẳng hạn. Chỉ nêu ra ý kiến của ông Trần Huy Liệu mà thôi. Mình thắc mắc là có phải do ở trường ĐHKHXH&NV Hanoi không có dạy cho sinh viên lẫn thầy cô của trường về việc làm sao nghiên cứu sử học khách quan đúng không ạ ? Ôi chao, GS TS mà viết sách nghiên cứu như thế này, xin trường đừng xuất bản Anh ngữ làm xấu hổ thiên hạ ạ. "Ngàn năm văn vật đất Thăng Long" không thể là như thế này đâu. — đang cảm thấy hổ thẹn cùng với Nguyễn Thanh Lợi và 2 người khác.
Về GS TS Cộng Sản đã nghiên cứu Việt Nam Quốc Dân Đảng như thế này đây

Về GS TS Cộng Sản đã nghiên cứu Việt Nam Quốc Dân Đảng như thế này đây


Không có nhận xét nào

Nội Bật