Breaking News:

latest

ĐẦM LẦY NƯỚC VIỆT VỚI TRÒ CHƠI BÀI BỊP BA LÁ MONTE & KỸ THUẬT GISH GALLOP LÀ NGUỒN CƠN ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

ĐẦM LẦY NƯỚC VIỆT VỚI TRÒ CHƠI BÀI BỊP BA LÁ MONTE & KỸ THUẬT GISH GALLOP LÀ NGUỒN CƠN ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Nếu không c...

Trịnh Mỹ Lan

ĐẦM LẦY NƯỚC VIỆT VỚI TRÒ CHƠI BÀI BỊP BA LÁ MONTE & KỸ THUẬT GISH GALLOP LÀ NGUỒN CƠN ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Nếu không có tên Hán tặc hồ chí minh được Tàu cộng cấy qua Việt Nam để gieo rắc chủ nghĩa cộng sản thì Việt Nam hôm nay chắc chắn sẽ là một siêu cường, nước Việt Nam không vướng vào các cuộc phân qua ly loạn, nồi da xáo thịt và tình cảm của người Việt Nam hiện nay tan nát như tương tầu để ngoại bang thích thú, an tâm.

Sau khi Nhựt Bổn đầu hàng Đồng minh, Hán tặc hồ chí minh đã lợi dụng tình hình để cướp chánh quyền nhân dân của Thủ tướng Trần Trọng Kim, ép Vua Bảo Đại thoái vị và tuyên xưng nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa và ngày 02/9/1945 nhưng không có một quốc gia nào công nhận vì trong mắt họ Hán tặc hồ chí minh là một tên cộng sản với tổ chức khủng bố là đội Việt Nam tuyên bố giải phóng quân đã tàn sát ngầm đẫm máu mọi cá nhơn, lực lượng dân tộc dân chủ khác.

Việt Nam trong thời điểm này là một xứ sở của nạn quân phiệt, cát cứ. Quân của Tưởng Giới Thạch có mặt ở Bắc Kỳ để giải giới quân Nhựt Bổn, Trung và Nam Kỳ thì quân đội Anh có mặt. Vì không thể giết sạch, dẹp sạch các cá nhơn, đảng phái đối lập nên Hán tặc hồ chí minh đã dựng lên chánh phủ Liên hiệp Việt Minh sau khi cướp chánh quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim.

Lập ra cái chánh phủ Liên hiệp Việt Minh là nhằm để bắt tay với người Pháp, mượn tay người Pháp tìm diệt những cá nhơn, lực lượng dân tộc dân chủ khác vì lúc này người Pháp đã quay lại Đông Dương. Bằng chứng là vào ngày 06/3/1946, Hán tặc hồ chí minh đã ký với Saintery Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp bất chấp những phản đối từ các đảng phái trong Liên hiệp Việt Minh. 

Thực chất Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp ký ngày 06/3/1946 là ván bài bịp ba lá Monte mà chủ sòng là Pháp, là Hán tặc hồ chí minh còn nạn nhơn là các đảng phái đối lập, là các chí sĩ yêu nước, là dân tộc Việt Nam. Để trò bịp ba lá Monte được hấp dẫn, Hán tặc hồ chí minh và Pháp đã chơi tiếp 02 ván bài bịp tiếp theo đó là Hội nghị Pháp - Việt diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 mà đồ tể Võ Nguyên Giáp là đại diện cho Việt Minh và Hội nghị Fontainebleau diễn ra từ ngày 06/7 đến 10/9/1946 do tên bán nước Phạm Văn Đồng làm đại diện.

Cuối cùng, Hán tặc hồ chí minh và Pháp chơi một ván bài bịp ba lá Monte tháu cáy khi đích thân Hán tặc hồ chí minh đến tận nhà riêng Tổng trưởng Thuộc địa Pháp là Marius Moutet để ký Tạm ước Pháp - Việt vao ngày 14/9/1946 có tên là Tạm ước Versailles Pháp - Việt. Tạm ước này được ví là Hán tặc hồ chí minh đã đóng chiếc đinh cuối cùng cho cỗ quan tài bán nước của Việt Minh cộng sản. Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam bắt đầu sa chân vào cái đầm lầy Nước Việt với những ván bài bịp ba lá Monte do Việt gian cộng sản và thế lực ngoại bang cầm chịch, quyết định.

Người Pháp cai trị Việt Nam với thời gian chỉ xếp sau giặc Tàu phương Bắc, họ biết rằng để cai trị lâu dài thì cách tốt nhứt là dùng giải pháp "chia để trị". Vì vậy, mặc dù Tổng trưởng thuộc địa Pháp là Marius Moutet đã cùng với Hán tặc hồ chí minh đóng chiếc đinh cuối cùng cho cỗ quan tài bán nước của Việt Minh cộng sản cho Pháp tại Tạm ước Versailles Pháp - Việt ngày 14/9/1946 nhưng cũng ông Marius Moutet đã tán thành quan điểm của Cao ủy Đông Dương là d'Argenlieu về việc thành lập một nhà nước có quốc hiệu là Cộng hòa tự trị Nam Kỳ để "bảo vệ quyền lợi của dân tộc Nam Kỳ". Vào ngày 05/6/1946, nhà nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ được công nhận và sau đó bác sĩ Nguyễn Văn Thinh được đề cử làm Thủ tướng Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị.

Với tư cách là Thủ tướng Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị, Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh đã ký với đại diện của "Commissaire République - Ủy viên Cộng hòa Nam Kỳ" là Jean Cédile một hiệp ước thừa nhận xứ Nam Kỳ là một xứ tự do, riêng biệt trong khuôn khổ của Liên bang Đông Dương. 

Nhận thấy việc Pháp thừa nhận Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng đầu tiên sẽ là cái rào cản lớn của Việt gian cộng sản do Hán tặc hồ chí minh cầm đầu. Vì vậy, một mặt Hán tặc hồ chí minh tung lực lượng tuyên truyền, phỉ báng, dè bỉu Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị như truyền miệng nhau dè bỉu Quốc kỳ của nhà nước này là "cờ Sốt Rét" vì nó giống như cờ của Đế Quốc Việt Nam của Chánh phủ Trần Trọng Kim trước đây, cũng ba sọc nằm ngang nhưng màu của ba sọc là màu Xanh trên nền Vàng. Chúng rỉ tai người dân Nam Kỳ rằng chánh phủ của Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh là chánh phủ salon, chánh phủ của quý tộc thân Pháp,...

Đồng thời, Hán tặc hồ chí minh cũng cho dựng chuyện vu khống, gây chia rẽ giữa Pháp với Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị, gây nghi kỵ, bất mãn,... nhưng không mang lại kết quả như chúng mong muốn. Cuối cùng, Hán tặc hồ chí minh chơi bài sở trường của hắn là cho tay chân được hắn cấy vào Chánh phủ Cộng hòa Nam Kỳ tự trị để ám sát Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh rồi lu loa rằng ông ta vì bất mãn cách hành xử của người Pháp mà đã treo cổ tự vẫn với bằng chứng là trên bàn viết của ông có quyển sách thuốc còn mở ra ở trang nói về "Pendaison - Thắt cổ".

Thực nực cười, ông Nguyễn Văn Thinh là một nhơn tài hiếm có của người Việt Nam lúc bấy giờ. Ông là người đậu thủ khoa khóa đầu tiên của Trường Đại học Y Khoa Đông Dương vào năm 1907. Ông là một trong những người Việt Nam hiếm hoi đầu tiên thi đỗ bác sĩ nội trú tại Bịnh viện Paris - Interne des Hôpitaux de Paris và theo học tại Y Khoa Đại học Đường Paris - Faculté de Médecine de Paris lấy bằng bác sĩ y khoa Pháp thì tại sao phải chọn cái chết đau đớn là treo cổ tự vẫn mà không dùng thuốc để tự vẫn ?

Sau cái chết của bác sĩ - Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh, Bảo Sanh Quân của Đạo Cao Đài là ông Lê Văn Hoạch được "Conseil consultatif de Cochinchine - Hội đồng tư vấn Nam Kỳ" đưa lên làm Thủ tướng nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. Sau đó ông Lê Văn Hoạch được thay thế bằng ông Nguyễn Văn Xuân. Cuối cùng thì nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ đã chủ động giải thể và chánh thức sáp nhập vào Quốc gia Việt Nam tại buổi bỏ phiếu của Quốc Hội Pháp vào ngày 22/5/1949 do cựu Hoàng đế Bảo Đại làm Quốc trưởng.

Như vậy có thể nói bác sĩ - Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa tự trị Nam Kỳ là ông Nguyễn Văn Thinh là một nạn nhơn chánh trị nặng ký đầu tiên của cái đầm lầy Nước Việt do Hán tặc hồ chí minh hiệp đồng với Pháp cộng tạo ra trong trò chơi bài bịp ba lá Monte và kỹ thuật Gish Gallop. 

Ai hưởng lợi sau cái chết của thủ tướng Nguyễn Văn Thinh? Không ai khác đó chính là ông thủ tướng kế nhiệm Lê Văn Hoạch nhưng kẻ đắc lợi nhứt là Hán tặc hồ chí minh. Do đó, không có chuyện thủ tướng Nguyễn Văn Thinh treo cổ tự vẫn mà thật ra ông ta đã bị kẻ gian là thân tín của ông do Hán tặc hồ chí minh cấy nhộng vào và bắt ông treo cổ, tạo dựng hiện trường giả để nói rằng ông tự vẫn do bất mãn.

Thật trùng hợp khi kẻ kế nhiệm ông Nguyễn Văn Thinh là Lê Văn Hoạch lại có một huynh đệ ruột thịt là tên trùm Việt cộng nằm vùng đó là tên Lê Văn Huấn, từng dạy học tại trường Petrus Ký và sau này là phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cộng sản, phó chủ tịch ủy ban Cộng phỉ Miền Nam là cái ủy ban dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Chính tên Việt cộng nằm vùng Lê Văn Huấn là đầu mối hạ sát ông Nguyễn Văn Thinh rồi lu loa ông ta tự vẫn. Tên Lê Văn Huấn đã âm thầm chuyển linh kiện, thiết bị cho cái loa tuyên truyền của cộng phỉ Miền Nam do Mai Văn Bộ đứng đầu đó là Đài Tiếng nói Nam Bộ. 

Cái đầm lầy Nước Việt thật sự khủng khiếp không thua gì cái đầm lầy Nước Mỹ hiện nay. Sẽ không là moi móc quá khứ nhằm mục đích câu like, sở dĩ tui đào xới lại quá khứ của cái đầm lầy nước Việt để hy vọng người Việt Nam yêu nước nhận thức rõ bản chất khủng bố, nham hiểm của Việt cộng do Hán tặc hồ chí minh đào tạo. Bài viết tới tui sẽ nói về việc chóp bu Việt cộng thanh trừng nhau qua cái chết của trùm Việt cộng Nguyễn Bình, của Nguyễn Tấn Thử cha của tên sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng và tay trùm Việt cộng Trịnh Đình Thảo với 03 đời kiện đòi lại lô đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện nay đã lọt vào tay tài phiệt gốc Tàu Trịnh Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát.

Lặn bắt đám cá chốt, cá tra trong đầm lầy nước Việt sẽ trang bị cho người Việt Nam không cộng sản một kiến thức hữu ích hơn nhiều lần so với chiêu trò định hướng của tụi Việt cộng, Việt Tân là hội anh em dân chủ, các tổ chức xã hội dân sự, bất đồng chánh kiến, tù nhơn lương tâm, chánh trị bình dân của Vẹm Đoan Trang, lớp bảy trường làng khai dân trí Vẹm kiều là N10TV của cộng phỉ con Trương Quốc Huy,... 

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Nội Bật