Breaking News:

latest

NHỮNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT NGƯỜI DÂN TA CẦN LƯU Ý ĐẾN ….

NHỮNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT NGƯỜI DÂN TA CẦN LƯU Ý ĐẾN …. Liên tục trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới Ngân Hàng Nhà Nước Việt...

NHỮNG THÔNG TIN ĐẶC BIỆT NGƯỜI DÂN TA CẦN LƯU Ý ĐẾN ….

Liên tục trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã cho in tiền một cách vô tội vạ và đẩy tiền ồ ạt ra thị trường điều này sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao ,nền kinh tế sẽ bất ổn và sẽ rơi vào khủng hoảng bởi nếu như Ngân hàng nhà nước phát hành tiền theo hình thức cho Nhà nước vay quá nhiều thì sẽ dẫn tới hiện tượng là tiền thiếu hàng hóa để bảo đảm ( do không mua hàng hóa mà cho nhà nước vay ) ,điều này cũng trái với quy luật thế giới trong vấn đề tiền tệ …

Lượng tiền khủng được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam in và liên tục bơm ồ ạt ra thị trường để cứu cơn “khát tiền” cũng như nền chúng khoán và mua vàng ,trong lúc này cùng với lượng tiền giả số lượng cực lớn từ Trung Quốc đổ vào thị trường Việt Nam qua nhiều hình thức nó như một quả bơm đã cắm ngòi cho nền kinh tế Việt Nam …Thời Phát xít Đức từng lên kế hoạch làm giả đồng bảng Anh với số lượng lớn để tạo ra lạm phát và suy yếu nền kinh tế Anh trong thế chiến thứ 2 và ngày nay Việt Nam tự đánh nền kinh tế Việt Nam như đã nói ở trên ….

Việt Nam siêu lạm phát là kinh tế Việt Nam sắp sập như GDP giảm ,tỷ lệ nợ/GDP sẽ tăng lên tới % đúng thực tế ,thì bể nợ ,khỏi vay được nữa ,tiền được in bơm ra ồ ạt cùng với lượng tiền giả VND cực lớn từ Trung Quốc bơm vào thị trường Việt Nam lúc này cung tiền càng lớn ,giá trị đồng tiền càng loãng ,đồng tiền VND phải rớt giá ,hậu quả tiếp theo là làm cho xăng ,dầu ,điện ,than gas ,thuế phí tăng ào ào ,để bù đắp lại ,rồi đẩy giá tất cả hàng hóa ,dịch vụ tăng theo ,gây ra siêu lạm phát và điều cuối cùng là người dân lãnh đủ …

Một điều khác người dân ta cần đặc biệt quan tâm là Chính quyền Việt Nam cố tình cho in thêm thật nhiều tiền và liên tục bơm ồ ạt ra thị trường để lạm phát so với đồng tiền bản vị là USD. Sau đó đổ thừa cho Mỹ thi hành các chính sách làm tiền mất giá để rồi có cớ đổi tiền ,có nghĩa rằng sẽ bỏ 3 số 0 trong mệnh giá đồng tiền là một hình thức xén lông cừu ,tức là hiện tại 1 USD = 23.000 VND khi đổi tiền sẽ là 1 USD = 23 VND … Việt Nam chơi theo cách này thì sẽ ăn gian được hàng trăm ngàn ngàn tỷ VND in thêm vô tội vạ trong mấy năm qua….

“Condition Of Slavery”
Không có nhận xét nào

Nội Bật