Breaking News:

latest

HỎI ĐỂ HỌC, MONG CÁC BẠN BÊN HỌC VIỆN KHXH GIẢI ĐÁP

HỎI ĐỂ HỌC, MONG CÁC BẠN BÊN HỌC VIỆN KHXH GIẢI ĐÁP Trong số bạn trí thức của tôi, có nhiều người đang là giáo sư, tiến sỹ tại Học viện khoa...

HỎI ĐỂ HỌC, MONG CÁC BẠN BÊN HỌC VIỆN KHXH GIẢI ĐÁP
HỎI ĐỂ HỌC, MONG CÁC BẠN BÊN HỌC VIỆN KHXH GIẢI ĐÁP

Trong số bạn trí thức của tôi, có nhiều người đang là giáo sư, tiến sỹ tại Học viện khoa học xã hội. Đáng yêu nhất là trên trang họ, họ khoe sách, khoe công trình, khoe hội thảo... khoe đủ thứ để làm rạng danh dòng họ và rạng danh cơ quan.

Xem khoảng chục bạn như vậy, đủ thấy nước Việt ta đang là cường quốc khoa học, đứng trên Pháp, Mỹ, Úc một cái đầu.

Tôi lại thật sự khâm phục khi Thanh tra chính phủ công khai cái cơ quan đầu não này đào tạo ra hàng ngàn tiến sĩ trong thời gian ngắn. Và chỉ có thể tin mà không hiểu được, trong một ngày, chỉ cần một đến hai hội đồng mà họ nghiệm thu được khoảng vài mươi đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước.

Tôi làm chủ tịch hội đồng, chỉ một đề tài cấp bộ mà tổ chức nghiệm thu mất một buổi ròng rã. Đọc đề tài mất hơn một tuần mà vẫn không kiểm soát được, trong đó có bài báo quốc tế là bài... báo giả trên tạp chí giả mà báo đã phản ánh. Mỗi lần nghĩ đến là xấu hổ đến muốn độn thổ! Không biết các bạn ở học viện này có bí quyết gì mà giỏi vậy?

Không tính thời gian đọc (cứ cho một tuần đọc xong 1 cái, 22x7=154 ngày), một ngày cái hội đồng của Viện Ngôn ngữ học thuộc Học viện Khoa học xã hội nghiệm thu 22 đề tài, vị chi mỗi đề tài phải mất một tiếng. Nếu sau mỗi đề tài không giải lao, chỉ chuyển đề tài mất 5, 10 phút thì... hội đồng đã ngồi đủ 24 tiếng! Có là thần linh cũng không thể bền bỉ và thần tốc hơn!

Xem ra, Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Y tế với với đề tài Kitest Việt Á phải gọi Học viện khoa học xã hội là sư cụ!

Nên nhớ, mỗi đề tài bên học viện này, cấp bộ thì dăm ba trăm triệu, cấp nhà nước thì lên đến bạc tỉ. Nhưng Bộ Công an có bất công không khi chỉ xử lý vụ Việt Á mà không xử lý Học viện khoa học xã hội? Nếu không có sai phạm gì thì đề nghị các bạn của tôi bên học viện ấy hãy công khai bí quyết cho tôi học tập. Bớt khoe các loại học thuật, học hàm, học vị đi!

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào

Nội Bật