Breaking News:

latest

VỀ NGUYỄN THÁI HỌC

Về Nguyễn Thái Học Hôm nay ngày 17 tháng 6 là ngày mà Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông bị đưa lên đoạn đầu đài Có lẽ chúng ta không a...

Về Nguyễn Thái Học

Hôm nay ngày 17 tháng 6 là ngày mà Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông bị đưa lên đoạn đầu đài

Có lẽ chúng ta không ai mà không biết về Nguyễn Thái Học và ai chắc cũng đồng ý ông là một nhà yêu nước cả

Nhưng mình rất muốn đọc những bài viết nào mà người ta có phân tích rõ tại sao Nguyễn Thái Học đã không còn tin vào chính phủ người Pháp và đã chọn con đường cách mạng võ lực để đánh đuổi người Pháp vậy ?

Vì thời của Nguyễn Thái Học, có ông Mahatma Gandhi, người anh hùng của dân tộc Ấn Độ, đã giành lại sự tự do cho dân tộc Ấn Độ của ông, với niềm tin vào chính sách phản kháng bất bạo động nổi tiếng cơ mà.

Vậy thì điều gì đã làm cho Nguyễn Thái Học thay đổi hẳn 180 độ từ việc muốn người Pháp cải cách thành ra là đi theo con đường võ lực để chống Pháp vậy ?

Mà xem ra, việc tiếp xúc của Nguyễn Thái Học và người Pháp không quá lâu trước khi ông thay đổi thái độ và cách nhìn về đối phó với người Pháp.

Tại sao Nguyễn Thái Học mất niềm tin vào việc yêu cầu chính phủ đô hộ Pháp phải cải cách các chính sách ở An Nam và đi theo con đường bạo động võ lực, còn ông Mahatma Gandhi lại đi theo con đường bất bạo động vậy ?

Điều gì đã triggered Nguyễn Thái Học thay đổi thái độ nguy hiểm như thế này ?

Chúng ta đọc, thì thấy các tác giả hay nêu ra là do Nguyễn Thái Học thất vọng vì người Pháp không trả lời hay không hợp tác với ông. Nhưng liệu thời gian mà Nguyễn Thái Học tiếp xúc với người Pháp có ít quá, và xem ra, là ông thật ra không có kiên nhẫn để theo đuổi con đường cách mạng bất bạo động mà thôi.

Minh hỏi câu này bởi vì mình thấy trường hợp của Nguyễn Thái Học rất đáng để mình suy gẫm.

Vì mình cũng muốn thật sự tìm hiểu, điều gì đã làm cho mình, một người Mỹ gốc Việt, vốn rất ôn hoà và thích đọc, thành ra một nhơn vật như hung thần của các GS TS sử học Việt Nam, và trở nên cộc cằn trên Facebook ?

Phải chăng cũng như Nguyễn Thái Học, mình đã không còn niềm tin về việc các GS TS sử học hay các nhà nghiên cứu Việt Nam thế hệ này, là những người mình có thể hợp tác để làm sạch môi trường học thuật sử học. Và do vì mình đã suy nghĩ vậy, mình đã chọn đi theo con đường bạo động võ lực, tức là đem hết bao nhiêu cái sai của các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam ra, và vừa phê bình vừa chửi, và nếu cần sẽ làm cho họ thân bại danh liệt, sẽ mãi mãi bị chê cười trong tâm trí người Việt Nam, cả ngàn đời luôn, ở mọi vũ trụ so to speak.

Minh rất muốn biết tại sao không ai phê bình Nguyễn Thái Học khi ông thay đổi thái độ từ hoà bình sang võ lực để đối đầu với người Pháp ? Chả phải Nguyễn Thái Học đã không còn tin vào chính sách hoà bình và chuyển sang thái độ dùng võ lực bạo động để quét sạch người Pháp ra khỏi Việt Nam đó chăng ?

Như vậy thì khi mình, một độc giả đã không còn tin vào giới sử học Việt Nam còn có liêm sĩ mà giữ cho môi trường sử học được trong sạch, đã đứng lên theo thái độ bạo động võ lực, thì tại sao trong mắt nhiều bạn lại không là OK ? Đừng nói là do ông Nguyễn Thái Học do đi làm cách mạng cứu nước nên OK, còn mình chỉ phân tích cái sai trong các bài viết sử học nên không thể so sánh nha.

Vậy nếu người Việt Nam chúng ta đều ca ngợi Nguyễn Thái Học, ca ngợi tinh thần dùng bạo động võ lực để đánh đuổi người Pháp dành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam của ông, thế thì tại sao người Việt Nam lại phê phán mình và khuyên răn mình chỉ phê bình học thuật với thái độ tao nhã ? Sao không có ai nêu ra việc nếu đúng là thế, thì đáng lẽ Nguyễn Thái Học nên theo đuổi đường lối Mahatma Gandhi bất bạo động mới đúng chứ, còn giết người để giải phóng dân tộc thì có phải là con đường người ta nên lựa chọn đâu ?

Nguyễn Thái Học có nói một câu để đời “Không thành công cũng thành nhân”, và “thành công” của ông ở đây là đi theo con đường bạo lực. Vậy tại sao người Việt Nam ca ngợi cho tinh thần dùng bạo lực như thế của Nguyễn Thái Học, mà ngày nay, lại vẫn còn người cho rằng con đường phê bình sử học mà mình chọn, tức là đánh cho các GS TS sử học danh bại thân liệt luôn, là không OK và có tính cách quá cá nhân vậy ? Nếu các bạn nói mình không cần đánh cho các GS TS sử học Việt Nam thân bại danh liệt, chỉ cần nêu các sai của họ thôi, và mọi người đọc và sẽ biết làm gì, thế thì tại sao không ai trong chúng ta hỏi ngược lại, là tại sao Nguyễn Thái Học lại không đi theo con đường ấy, tức là đáng ra ông chỉ cần viết các bài phê bình các chính sách cai trị của người Pháp sai như thế nào thôi, chứ đáng ra ông đừng đi theo chính sách bạo lực giết người Pháp làm gì ? Nhưng có lẽ nếu bạn hỏi như thế, người ta sẽ cười bạn phải không ? Vì nếu Nguyễn Thái Học mà đi theo con đường các bạn khuyên nhủ, tức là chỉ phê bình thông thường thôi, thì làm gì chúng ta có anh hùng Nguyễn Thái Học, và bao nhiêu là người đồng chí của ông, đã anh dũng bước lên đoạn đầu đài, và để lại tiếng thơm “Không thành công cũng thành nhân”. Chính Nguyễn Thái Học chọn con đường bạo lực đó để giải phóng dân tộc, thế thì tại sao khi các độc giả như mình, trên con đường giải phóng độc giả Việt Nam ra khỏi sự ngu dốt sử học, không thể đi theo con đường bạo lực vậy bạn ? Hay bạn cho rằng các GS TS sử học Việt Nam ngày nay là có trách nhiệm và biết sửa sai hơn những người Pháp thời xưa cai trị An Nam ạ ?

Minh ước gì ở trường học Việt Nam, người ta sẽ hỏi học sinh nêu ra những suy nghĩ dạng tư duy phản biện như thế này, chứ không tiếp tục đòi hỏi học sinh phải phân tích về “Nguyễn Thái Học yêu nước như thế nào”. Nếu một người Việt Nam muốn đưa đất nước và dân tộc ra khỏi vòng nô lệ và tối tăm, thì trước nhất người đó cần phải có những ý nghĩ tư duy phản biện của riêng họ, chứ không chỉ là chạy theo đám đông đâu đúng không ?

Bạn có bao giờ nghĩ, con đường bạo lực mà Nguyễn Thái Học chọn, là sai không ? Nếu sai, thì tại sao Nguyễn Thái Học ngày nay lại được xem như một người anh hùng của dân tộc Việt Nam mình vậy ?

Thanks
Brian 
Không có nhận xét nào

Nội Bật