Breaking News:

latest

XIN GỞI LỜI CHÀO DÒNG HỌ MAI Ở BÌNH ĐỊNH

Xin gởi lời chào dòng họ Mai ở Bình Định Khi đọc quyển Nhà Tây Sơn của ông Quách Tấn, thì ông Quách Tấn có khẳng định là ông Nguyễn Phi Phúc...

Xin gởi lời chào dòng họ Mai ở Bình Định

Khi đọc quyển Nhà Tây Sơn của ông Quách Tấn, thì ông Quách Tấn có khẳng định là ông Nguyễn Phi Phúc lấy bà Mai Thị Hạnh, đẻ ra 3 anh em nhà Tây Sơn.

Và ông Quách Tấn còn đi 1 đường vẽ thêm lịch sử nữa là ông viết “Ông kết duyên cùng bà Mai Thị Hạnh. Bà Hạnh là cao cao tổ cô của anh hùng Mai Xuân Thưởng. Vì vậy nên trong bản án của Mai anh hùng do triều đình Huế buộc tội có câu: Dương vị Hàm Nghi khởi nghĩa, âm vị ngụy Nhạc phục thù.”
Xin gởi lời chào dòng họ Mai ở Bình Định


Và cái câu buộc tội này, nó đã và đang được viết linh tinh nhiều lắm trên mạng.

Nhưng thú thật, một người mới đọc sử cũng biết là câu buộc tội như thế là phi lý. Bởi vì làm sao mà triều đình nhà Nguyễn lại gọi cuộc nổi dậy của giặc Mai Xuân Thưởng là “khởi nghĩa” được vậy ? Đó là còn chưa nói là trong sử triều Nguyễn, như sử Đại Nam Thực Lục, khi gọi nhà Tây Sơn, thì các sử quan viết là ngụy Tây, chứ không viết là ngụy Nhạc.

Cái câu hỏi cho chúng ta cần nêu ra là ông Quách Tấn hay Quách Dao đã dựa vào tài liệu sử liệu nào mà nêu ra 2 câu buộc tội ấy vậy ? Hay là hai ông nhét chữ vào mồm triều đình Huế ạ ? 

Vậy xin dòng họ Mai ở Bình Định, nếu có tự hào về ngài Mai Xuân Thưởng thì tự hào về những gì khác nha, xin đừng nghe lời Quách Tấn Quách Dao mà bắt quàng làm họ, khẳng định là có bà Mai cao cô tổ cô của dòng họ Mai, lấy ông Nguyễn Phi Phúc, đẻ ra 3 anh em Tây Sơn, dựa vào (sự nguỵ tạo) câu buộc tội Mai Xuân Thưởng của triều đình Huế nha 

Còn các tác giả nào nghiên cứu mà trích đoạn văn trên trong quyển sách này của Quách Tấn, để làm nguồn tài liệu gốc về việc có ông Nguyễn Phi Phúc nào lấy bà Mai Thị Hạnh, xin cẩn thận

Thanks

BrianKhông có nhận xét nào

Nội Bật