Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG NỔI VỀ SỰ THỜ CÚNG TÙY TIỆN

KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG NỔI VỀ SỰ THỜ CÚNG TÙY TIỆN  Trên trang Nguyễn Xuân Diện có nội dung và hình ảnh vô cùng phản cảm. Nội dung là sự "ho...

KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG NỔI VỀ SỰ THỜ CÚNG TÙY TIỆN 

Trên trang Nguyễn Xuân Diện có nội dung và hình ảnh vô cùng phản cảm. Nội dung là sự "hoán cải" từ một miếu thờ Mẫu, thờ Phù Đổng và thờ Đức Thánh Trần thành miếu thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hình ảnh thì đúng là tượng Cụ Hồ và Cụ Giáp. Ban thờ thì có cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng với lễ vật cúng kính như thức ăn và rượu bia.

Nguyên văn lấy từ Nguyễn Xuân Diện:

HOÁN CẢI 
Ngôi đền này, theo đôi câu đối đang treo thì là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần và Đức Thánh Phù Đổng. Nay chả còn thấy Thánh tượng, bát hương các vị đó nữa mà thay bằng tượng Cụ Hồ và Tướng Giáp. 
Theo tôi, như thế là không nên!
Ảnh này do một người ở huyện Ba Vì, Hà Nội gửi nhờ tôi đọc giúp những chữ Nho. 
********
Đôi câu đối phiên âm như sau:
Sòng Sơn - Phố Cát chung linh, thiên cổ đan thanh truyền Phật lục
Phù Đổng - Đông A đản giáng, nhất phương thương xích […]
Dịch nghĩa:
Sòng Sơn - Phố Cát chung đúc khí thiêng, nghìn thuở nét son còn trong sách Phật.
Thánh Phù Đổng và Thánh Trần giáng thế, một phương con đỏ chúng dân [được chở che cứu vớt].
-----

Với vai trò quản lý tín ngưỡng, Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo và Bộ Văn hóa có biết không?

Biết thì có đặt câu hỏi rằng:

- Đây là miếu thờ cổ, nếu gốc là thờ Mẫu và các vị anh hùng cổ xưa thì ắt ở đó có hoạt động đồng bóng. Vậy khi lên đồng hay nhập vong, người ta có chơi trò nhân danh vong Cụ Hồ, Cụ Giáp lên tiếng xằng bây để lừa bịp không?

- Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tất nhiên, người ta đã sùng tín thì có quyền thờ luôn Cụ Hồ, Cụ Giáp, nhưng tại sao không xây đền, xây miếu riêng mà phải đưa Cụ Hồ, Cụ Giáp vào thay chỗ các Thánh đã từng được tôn thờ hàng ngàn năm nay?

- Nếu tự do tín ngưỡng như vậy, liệu có kẻ mang cả tượng Cụ Hồ, Cụ Giáp đặt ở bất cứ trong đền, trong miếu nào, kể cả miếu cô hồn thì có phải báng bổ không?

- Cụ Hồ, Cụ Giáp cũng ham ăn cúng, kể cả nhậu nhẹt hay sao mà cúng luôn cả rượu bia?

Dẫu đây là đền thờ các Thánh, nhưng việc đặt tượng Cụ Hồ, Cụ Giáp vào trong một ngôi miếu cổ chật hẹp, tâm tối và tồi tàn, cả hoạt động đồng bóng: nhập vong, bắt vong các cụ, đã là một sự báng bổ không hề nhẹ. Chưa nói, Cụ Hồ, Cụ Giáp là người cộng sản vô thần, nay biến các cụ thành thần linh đã là một sự suy thoái tư tưởng, lối sống cùng cực.

Vấn đề tâm linh thuộc đạo đức, lối sống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn xã hội. Đề nghị xác minh và xử lý hiện tượng trên. Nếu KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG NỔI VỀ SỰ THỜ CÚNG TÙY TIỆN 

Trên trang Nguyễn Xuân Diện có nội dung và hình ảnh vô cùng phản cảm. Nội dung là sự "hoán cải" từ một miếu thờ Mẫu, thờ Phù Đổng và thờ Đức Thánh Trần thành miếu thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hình ảnh thì đúng là tượng Cụ Hồ và Cụ Giáp. Ban thờ thì có cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng với lễ vật cúng kính như thức ăn và rượu bia.

Nguyên văn lấy từ Nguyễn Xuân Diện:

HOÁN CẢI 
Ngôi đền này, theo đôi câu đối đang treo thì là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần và Đức Thánh Phù Đổng. Nay chả còn thấy Thánh tượng, bát hương các vị đó nữa mà thay bằng tượng Cụ Hồ và Tướng Giáp. 
Theo tôi, như thế là không nên!
Ảnh này do một người ở huyện Ba Vì, Hà Nội gửi nhờ tôi đọc giúp những chữ Nho. 
********
Đôi câu đối phiên âm như sau:
Sòng Sơn - Phố Cát chung linh, thiên cổ đan thanh truyền Phật lục
Phù Đổng - Đông A đản giáng, nhất phương thương xích […]
Dịch nghĩa:
Sòng Sơn - Phố Cát chung đúc khí thiêng, nghìn thuở nét son còn trong sách Phật.
Thánh Phù Đổng và Thánh Trần giáng thế, một phương con đỏ chúng dân [được chở che cứu vớt].
-----

Với vai trò quản lý tín ngưỡng, Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo và Bộ Văn hóa có biết không?

Biết thì có đặt câu hỏi rằng:

- Đây là miếu thờ cổ, nếu gốc là thờ Mẫu và các vị anh hùng cổ xưa thì ắt ở đó có hoạt động đồng bóng. Vậy khi lên đồng hay nhập vong, người ta có chơi trò nhân danh vong Cụ Hồ, Cụ Giáp lên tiếng xằng bây để lừa bịp không?

- Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tất nhiên, người ta đã sùng tín thì có quyền thờ luôn Cụ Hồ, Cụ Giáp, nhưng tại sao không xây đền, xây miếu riêng mà phải đưa Cụ Hồ, Cụ Giáp vào thay chỗ các Thánh đã từng được tôn thờ hàng ngàn năm nay?

- Nếu tự do tín ngưỡng như vậy, liệu có kẻ mang cả tượng Cụ Hồ, Cụ Giáp đặt ở bất cứ trong đền, trong miếu nào, kể cả miếu cô hồn thì có phải báng bổ không?

- Cụ Hồ, Cụ Giáp cũng ham ăn cúng, kể cả nhậu nhẹt hay sao mà cúng luôn cả rượu bia?

Dẫu đây là đền thờ các Thánh, nhưng việc đặt tượng Cụ Hồ, Cụ Giáp vào trong một ngôi miếu cổ chật hẹp, tâm tối và tồi tàn, cả hoạt động đồng bóng: nhập vong, bắt vong các cụ, đã là một sự báng bổ không hề nhẹ. Chưa nói, Cụ Hồ, Cụ Giáp là người cộng sản vô thần, nay biến các cụ thành thần linh đã là một sự suy thoái tư tưởng, lối sống cùng cực.

Vấn đề tâm linh thuộc đạo đức, lối sống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn xã hội. Đề nghị Bộ Công an xác minh và xử lý hiện tượng trên. Nếu Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Bộ Văn hóa cho phép thờ cúng như vậy thì xử lý Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Bộ Văn hóa. Nếu ông Diện hay ai đó gán ghép, bịa đặt hình ảnh này, xử lý luôn ông Diện và những người đó.

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào

Quảng Cáo