Về người phát hiện ra bức bản đồ chiến sự Đà Nẵng

Về người phát hiện ra bức bản đồ chiến sự Đà Nẵng

Theo báo Tuổi Trẻ Online bài viết "Nguyễn Tri Phương và tấm bản đồ chiến sự lòng dân" năm 2013, thì "Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử có mặt tại hội nghị hết sức ngỡ ngàng khi nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú công bố tấm bản đồ chiến sự tại Đà Nẵng 1858 do ông sưu tầm được từ thư khố Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Paris, một tấm bản đồ với tên tiếng Pháp là “Positions de Tourane”, tức “Vị trí Đà Nẵng”, với dòng chú thích bằng tiếng Pháp nghĩa là “Bản đồ Đà Nẵng tìm được trong nhà một ông quan ngày 15-9-1859”.".Nhưng chắc đây là lỗi của người đánh máy, chứ tấm bản đồ này trên mạng flickr của bác ManhHai đã có từ năm 2007 rồi tại đây >> https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/25386987959.

Nên không hiểu có đúng là thầy Hồ Trung Tú đã qua bên Pháp, vào thư khố viện Bác Cổ Viễn Đông truy ra được tấm bản đồ này không ?  Và không hiểu do đâu mà thầy Hồ Trung Tú biết về bức bản đồ quý này để mà qua Pháp và truy tìm ? 

Và tại sao bác Manh Hai đã tung ra bức bản đồ này năm 2007, mà thầy Hồ Trung Tú lại "phát hiện" ra nó ở thư khố viện Viễn Đông Bác Cổ năm 2013 hoặc trước đó ? 

Bài viết này đã viết từ năm 2013, nên không biết thực hư về thầy Hồ Trung Tú có đúng là người đã phát hiện ra tấm bản đồ chiến sự này không ?

Mình thấy thắc mắc nên xin nêu lên để nếu bạn có biết, xin share luôn để mình biết thông tin mới nhất.

Thanks

Brian

Nhận xét