Breaking News:

latest

TIẾN QUÂN CA BỊ VI PHẠM LUẬT AN NINH MẠNG

TIẾN QUÂN CA BỊ VI PHẠM LUẬT AN NINH MẠNG Áp những câu từ trong bài Tiến quân ca mà cộng sản chọn làm quốc ca sẽ thấy nó vi phạm nghiêm trọn...

TIẾN QUÂN CA BỊ VI PHẠM LUẬT AN NINH MẠNG

Áp những câu từ trong bài Tiến quân ca mà cộng sản chọn làm quốc ca sẽ thấy nó vi phạm nghiêm trọng Luật an ninh mạng của tà quyền cộng sản. Cụ thể:

1. Tại câu "đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc": 

Tà quyền cộng sản luôn cho rằng sau khi xé bỏ Hiệp định Paris 1973 để cướp miền Nam thì đất nước được thống nhứt, nhân dân sống trong hòa bình,... vậy tại sao vẫn kích động "đoàn quân Việt nam đi", Hán nô Nguyễn Phú Trọng mở mồm nói "tổ quốc có bao giờ đẹp thế này không" thì việc gì phải xúi "đoàn quân Việt nam đi, chung lòng CỨU QUỐC" ? Đây há phải hành vi xúi giục, kích động vô căn cứ sao ? 

2. Đường vinh quang xây xác QUÂN THÙ:

QUÂN THÙ của nhân dân Việt Nam hiện nay là QUÂN THÙ nào ngoài THÙ TRONG - GIẶC NGOÀI. THÙ TRONG là thế lực nào ngoài sâu mọt cộng sản, ngoài tà quyền cộng sản bán nước, hại dân. 

GIẶC NGOÀI của VIỆT NAM hiện nay là giặc nào ngoài Trung cộng, chính nó đang cưỡng cướp biển đảo của ta, đuổi giết ngư dân ta ngay trên vùng biển của ta,...

Như vậy "đường vinh quang XÂY XÁC QUÂN THÙ" chính là XÂY XÁC Việt cộng và Trung cộng. Câu này rất thời sự nhưng tiếc rằng nó bị Luật an ninh mạng xem là hành vi "man rợ" và sẽ bị xử phạt nếu đăng lên mạng. 

Hóa ra việc tà quyền cộng sản ban hành Luật an ninh mạng là hành vi "tự bắn vào mình" bởi ngay bài quốc ca của nó đã bị vi phạm nghiêm trọng bởi từ ngữ bạo lực và hành vi kích động bạo lực. Còn nếu cấm hành vi đưa tin sai sự thật thì cộng sản Việt nam là thầy nói sai sự thật./.
Tran Hung.

LÁCH LUẬT AN NINH MẠNG CỦA CỘNG SẢN

Tổ bà lũ cộng sản, chính chúng mày luôn đặt điều, dựng chuyện, nói sai sự thật. Chính chúng mày đầu độc bạo lực vào đầu học trò bằng những vần thơ máu, những giọng văn ma rợ. Vậy mà chúng mày lại cấm chính cái sở trường của chúng mày bằng luật của chúng mày. 

Kể từ ngày mai tao sẽ tìm và trích những vần thơ máu, những giọng văn cuồng sát, man rợ, những bài văn nói láo của chúng mày rồi kèm theo ý của tao với tông thấp hơn xem chúng mày có ghép vào tội vi phạm luật súc vật hay không. Nếu chúng mày cấm tao thì chính chúng mày đã phỉ nhổ vào mặt của chúng mày./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật