Breaking News:

latest

THỦ TƯỚNG NGHIÊNG TAI NGHE THIÊN HẠ

THỦ TƯỚNG NGHIÊNG TAI NGHE THIÊN HẠ 1. Xưa Vệ Ưởng sang Tần yết kiến Tần Hiếu Công.  Vệ Ưởng lấy Đế Đạo ra hiến kế. Vua Tần buồn ngủ không n...

THỦ TƯỚNG NGHIÊNG TAI NGHE THIÊN HẠ

1. Xưa Vệ Ưởng sang Tần yết kiến Tần Hiếu Công.  Vệ Ưởng lấy Đế Đạo ra hiến kế. Vua Tần buồn ngủ không nghe. Đuổi Vệ Ưởng đi. 

Vệ Ưởng lại tìm cách yết kiến Tần Hiếu Công lần nữa. Rồi đem Vương Đạo giảng giải cho vua Tần. Tần Hiếu Công vui vẻ hơn nhưng vẫn chưa dùng Vệ Ưởng. 

Lần thứ ba yết kiến, Vệ Ưởng lấy Bá Đạo ra hiến kế. Vua Tần thích thú nghe mấy ngày vẫn đòi nghe tiếp. Tần Hiếu Công phong Vệ Ưởng làm tướng quốc. Nước Tần bá đạo thiên hạ nhờ Biến Pháp Thương Ưởng. 

Ấy là vì Tần Hiếu Công cho rằng Đế Đạo và Vương Đạo là chuyện cao xa viển vông, còn Bá Đạo làm cho nước Tần hùng cường là chuyện thiết thực, nên mới nghe Vệ Ưởng. Nhưng đã nghe rồi thì nghe mấy ngày không chán để hiểu kế sách. Nhưng nghe chưa đủ để thực thi. Thực thi thì phải dùng người. Dùng người thì phải dùng vào vị trí cao nhất.

2. Nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêng tai nghe trí thức cả nước hiến kế trị quốc (29/01/2019, Baochinhphu.vn). Mưu sĩ của Thủ tướng triệu tập một lúc cả 300 người cùng đến. Tiếng là đại diện cho 4 triệu trí thức cả nước, nhưng thực ra cũng không hẳn vậy. Lại chỉ được nghe trong vòng một buổi. Cả trăm người cả trăm ý kiến. Mỗi người chỉ nói được về lĩnh vực của mình trong vòng vài phút. Thành ra trăm kế như trăm chiếc gai vỏ mít. Không đâm thủng được tấm da bò. Nói chi đến kế sách trị quốc, bình thiên hạ.

3. Thủ tướng có cả trăm mưu sĩ. Nhưng chưa thấy ai giúp cho Thủ tướng có bài phát biểu được thán phục như bài phát biểu của TT Obama tại TT Hội Nghị Quốc gia hôm 24/5/2016. Đã không được thế, lại còn hiến kế cho Thủ tướng “biến cô gái đẹp thành con hổ mới”, như trong truyện “ Tây Du Ký.”

4. Thần thiêng nhờ bộ hạ. Trước khi cải cách nội các, Thủ tướng phải cải cách văn phòng của mình trước một bước. Ai cũng bị giới hạn về thời gian và trí lực. Thủ tướng phải tập trung trí lực để giải quyết những vấn đề tối quan trọng của quốc gia. Thủ tướng sẽ không có thời gian dành cho các sự kiện cũng như các cuộc chúc thăm hình thức. Muốn tập trung trí lực cho đại sự, Thủ tướng rất cần bộ hạ giỏi. 

5. Thủ tướng muốn nghiêng tai nghe mưu kế của nhân sĩ thì cũng nên tham khảo cách làm của tiền nhân. Chọn người mà nghe. Nghe phải nghe điều mới lạ. Nghe phải nhiều ngày. 

Bởi thế, Thủ tướng phải nghiêng tai vào hướng khác. Những người mà bộ hạ của Thủ tướng triệu tập, họ chỉ biết ngợi ca một chiều trước mặt Thủ tướng. Nhưng khi nghiêng tai về hướng khác, Thủ tướng nghe được những điều họ nói sau lưng Thủ tướng. 

Quan trọng hơn, nghiêng tai về hướng khác thì Thủ tướng sẽ nghe được tiếng nói của muôn dân - kết tinh từ khí thiêng của non song đất nước.

Khi nghe được tiếng nói của muôn dân rồi thì phải sử dụng. Đặt lên hàng “ Quốc Phụ”. Cùng ăn, cùng đi, như hình với bóng. 
 
Lúc đó, cô gái đẹp sẽ biến thành nàng tiên. Không bao giờ trở thành hoang thú.

Nguyễn Ngọc Chu
Không có nhận xét nào

Nội Bật