Breaking News:

latest

VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG, VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI, VÌ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ BIỂN, VÌ SỰ MONG MUỐN PHÁT TRIỂN SẠCH

VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG, VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI, VÌ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ BIỂN, VÌ SỰ MONG MUỐN PHÁT TRIỂN SẠCH  Tôi đề nghị nh...

VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG, VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI, VÌ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ BIỂN, VÌ SỰ MONG MUỐN PHÁT TRIỂN SẠCH 
Tôi đề nghị nhà nước cần xem xét lại quyết định này. Cần các nhà khoa học thật sự và chính trực phản biện, phân tích kỹ những tác hại khôn lường của nó lên môi trường biển, sự ô nhiễm và hậu quả lâu dài ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, những người sống bằng nghề liên quan đến biển, cuộc sống và môi trường cho thế hệ sau. Không vì một cái lợi ích ngắn hạn, hay lợi ích cho một nhóm người nào đó mà bất chấp việc đổ thải ra biển thế này khi chưa được đánh giá khách quan và chính trực từ các nhà khoa học thật sự. Người ký nó phải có đủ trình độ hiểu biết về chuyên ngành và hiểu rõ những tác hại của nó, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu ký nó.

Gợi ý: Xem xét chất nạo vét này có thể dùng để làm mặt bằng nào đó không? Hay dùng cho xây dựng, cần nghiên cứu nó để sử dụng hợp lý. Có thể tốn chi phí vận chuyển nhưng lại hữu ích và ít ảnh hưởng môi trường hơn việc đổ ra biển. 

CẦN XEM XÉT LẠI, THẬN TRỌNG HẾT SỨC KHI QUYẾT ĐỊNH. BÀI HỌC FORMOSA CÒN ĐÓ, ĐỪNG KÝ ẨU VÀ ĐỪNG BẤT CHẤP, HẬU QUẢ KHÓ KHÓ LƯỜNG!

Nguyễn Đình Trọng

Không có nhận xét nào

Nội Bật