Breaking News:

latest

NGÀNH DỤC SẮP LẬP BOT?

NGÀNH DỤC SẮP LẬP BOT? Năm trước, ngành Thông Tải chủ trương chuyển "Thu phí" thành "Thu giá" cho các BOT. Năm nay đến l...

NGÀNH DỤC SẮP LẬP BOT?

Năm trước, ngành Thông Tải chủ trương chuyển "Thu phí" thành "Thu giá" cho các BOT. Năm nay đến lượt ngành Dục chủ trương đổi 'Học phí' thành 'Giá dịch vụ đào tạo'. Lẽ ra là "Học giá", nhưng do bên Thông Tải bị chửi vì từ "Thu giá" vô nghĩa nên bên Dục phải kéo kẹo kéo thành "Giá dịch vụ đào tạo".

Vậy là ngành Dục cũng đang thực hiện mô hình BOT. BOT Dục sẽ đưa ra các loại dịch vụ không theo Luật Phí và Lệ phí nữa mà theo Luật Giá. Sẽ có Phí hồ sơ, Phí tuyển sinh, kể cả Phí vào cổng, Phí vào giảng đường, Phí biên chế, Phí bổ nhiệm... Không chừng Phí nâng điểm mỗi suất 1 tỉ đồng đang bất hợp pháp sẽ được hợp pháp hóa trong thời gian tới?

Chỉ vì né tránh, lách Luật Phí và Lệ phí mà tiếng Việt ra nông nỗi bị bóp méo như cánh bướm trong giông bão tơi bời. Vậy thì từ "Kinh phí" cũng sẽ đổi thành "Kinh giá", "Chi phí" thành "Chi giá"...

Bài trước tôi nghi anh Thể có ông tổ tên là Phí nên kiêng húy. Đến bài này thì tôi nghi anh Nhạ với anh Thể là anh em hay có họ với nhau nên cũng kiêng húy từ "Phí".

Anh Thể và anh Nhạ có cùng một cái đầu mà lãnh đạo hai Bộ khác nhau thì có phí, à không, có giá không? Tôi đề nghị Quốc hội quyết nghị nhập hai Bộ lại làm một, gọi là Bộ Thông Dục cho gọn biên chế và đỡ tốn kém tiền dân.

Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào

Nội Bật