Breaking News:

latest

THÁI ĐỘ CỦA BẠN QUYẾT ĐỊNH PHẨM CHẤT CON NGƯỜI BẠN

THÁI ĐỘ CỦA BẠN QUYẾT ĐỊNH PHẨM CHẤT CON NGƯỜI BẠN Người Việt dù không ủng hộ với cuộc tranh đấu của người Hông Kông thì cũng không mang nhi...

THÁI ĐỘ CỦA BẠN QUYẾT ĐỊNH PHẨM CHẤT CON NGƯỜI BẠN

Người Việt dù không ủng hộ với cuộc tranh đấu của người Hông Kông thì cũng không mang nhiều ý nghĩa về mặt thực tế, bởi họ đứng lên đấu tranh tại mảnh đất của họ, đổ máu với những bàn tay sắt, những chiếc dùi cui, đạn hơi cay, nhà tù và kể cả đạn thật. Họ đứng lên đấu tranh với những bộ mặt thật, những đau đớn và mất mát thật, họ đâu có thời gian để đọc những sự không ủng hộ hoặc nếu có đọc được họ cũng đâu vì thế mà nhụt chí, vì những gì tàn khốc nhất trên thực địa mà họ còn không run sợ thì mấy lời chê bai nào có giá trị gì.

Nhưng việc ủng hộ cuộc tranh đấu của người Hồng Kông lại mang một ý nghĩa khác với chính những người ủng hộ - những điều bạn ủng hộ đánh giá bạn là ai và như thế nào - bạn ủng hộ điều đúng đắn và những tranh đấu tốt đẹp của những người khác thì có nghĩa bạn là một người như thế, tức bạn là một người có lương tri và cũng với bản ngã tốt đẹp là một phẩm chất bên trong mình.

Người dân Hồng Kông, đương nhiên rồi, không vì mấy đám buông lời tà địa, xấu xa và bất nhân mà sẽ chùn bước, vì cái mà họ đối mặt mới là mối hoạ thực sự của họ. Còn thử nghĩ xem, những kẻ ở xứ khác mà chống lại sự tranh đấu của họ thì ở nơi mà chúng tồn tại, chúng sống và xứng đáng nhận lấy những thứ chẳng ra gì. Vì ngay cả việc nhận ra giá trị mà người khác hành động cũng không thể làm được, thì ắt những kẻ đó chỉ đang sống một cuộc đời của những kẻ tồi tệ và xấu xa.
Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật