Breaking News:

latest

BỘ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG  Phàm là trong bất kỳ hệ thống chính quyền nào, các bộ trưởng không chỉ là cán bộ của thời kỳ, giai đoạn này mà còn là nguồn...

BỘ TRƯỞNG 

Phàm là trong bất kỳ hệ thống chính quyền nào, các bộ trưởng không chỉ là cán bộ của thời kỳ, giai đoạn này mà còn là nguồn cho các chức vụ lãnh đạo cấp cao trong tương lai.

Tôi chia các bộ trưởng thành hai nhóm. Những nhóm liên quan đến ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Một nhóm là kinh tế-xã hội.

Quốc phòng-an ninh chưa bàn đến, nhìn vào các bộ trưởng nhóm kinh tế-xã hội hiện nay, chúng ta có thể thấy là hầu như không bộ trưởng nào tạo được sự tin cậy của người dân. Có thể các bộ trưởng không thể giải quyết một vấn đề quá tầm bộ trưởng, nhưng vấn đề trong tầm bộ trưởng thì cũng không giải quyết nổi hoặc không thèm giải quyết.

Bộ trưởng Giao thông lo thu giá. Bộ trưởng Y tế “không biết gì” về thuốc giả ung thư của em chồng. Bộ trường Giáo dục thì cả thiên hạ đều nói quá nhiều. Bộ trưởng Công thương thì “ngu gì không làm thép”. Bộ trưởng lao động bàn coi nên để vợ hay bồ nhí nhận lương thay chồng, Bộ trưởng tài nguyên môi trường chỉ ứng phó khi dư luận chất vấn. Bộ trưởng Thông tin thì một vào lò, một vị mới lên thì hô hào mãi về các mạng xã hội không hiệu quả... 

Hầu như sa đà vào truyền thông dân tuý và quan tuý, tranh cãi, ban hành những chính sách vụn vặt. Hoặc chơi chữ với báo chí, người dân.

Đảng muốn lãnh đạo muôn năm là việc của đảng, nhưng nhìn dàn bộ trưởng, lãnh đạo trung tầng như vậy thì tương lai lấy đâu ra lãnh đạo cao tầng biết lo việc của dân.

H.MKhông có nhận xét nào

Nội Bật