Breaking News:

latest

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN KHI CHÚNG LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI.

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN KHI CHÚNG LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI. Trong vụ Văn Mai Hương ho...

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI CHẾ ĐỘ CHẤP HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN KHI CHÚNG LÀ NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI.

Trong vụ Văn Mai Hương hoặc rất nhiều vụ khác, cư dân mạng Việt Nam hay đứng  trên hệ quy chiếu của các nước văn minh, pháp trị để  phê phán xã hội Việt Nam. Sau đó  dẫn ra cơ man nào là luật pháp, hiến pháp để  dẫn chứng.Nào là "Quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân, quyền tự do ngôn luận..."

Thực tế trong một chế độ độc tài, do không có tòa án bảo hiến nên các bạn có dở hiến pháp CHXHCNVN ra cũng là vô ích.

Nhà nước  pháp quyền là nhà nước mà các cơ quan của chính đảng  đang cầm quyền phải tuân thủ pháp luật trước  tiên, sau đó  mới đến  nhân dân.Nhưng với điều kiện nhân dân phải tạo ra một đảng đối  lập để  kiểm soát chính quyền.

Khi mà các bạn không trồng cây( xuống đường tạo ra một thể chế chính trị đa đảng , tam quyền phân lập, tư pháp độc lập như thanh niên Hồng Kông ) nhưng đòi  ăn quả ( đòi  hỏi tôn trọng quyền riêng tư trong vụ Văn Mai Hương) là vô lý, là không tưởng.

Chính quyền không tôn trọng quyền riêng tư ,không tôn trọng hiến pháp thì bạn làm gì nó ?

Chỉ trong chế độ dân chủ bạn mới có thể dùng quyền tự do ngôn luận tác động  đến  người  dân đừng bỏ phiếu cho nó tiếp tục nắm quyền. Trong chế độ   độc  tài bạn chỉ kêu gào để  tạo ra đối  lập cuội  mà thôi.

Cộng sản rất  gian manh, chúng quy đinh công an phải chào dân trước theo điều lệnh chỉ là để  tạo ra một nhà nước  pháp quyền giả tạo, đánh  lừa cảm giác làm chủ của người  dân VN.

Kỳ thực nếu không xuống đường đấu  tranh bạn chỉ là một kẻ nô lệ không hề được hiến pháp , luật pháp bảo vệ.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật