Breaking News:

latest

NHẬN DIỆN LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN KHI CỔ SÚY CHỦ TRƯƠNG CHIA ĐÔI LẠI VIỆT NAM

NHẬN DIỆN LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN KHI CỔ SÚY CHỦ TRƯƠNG CHIA ĐÔI LẠI VIỆT NAM Có rất nhiều kẻ tự nhận là công dân Vi...

NHẬN DIỆN LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN KHI CỔ SÚY CHỦ TRƯƠNG CHIA ĐÔI LẠI VIỆT NAM

Có rất nhiều kẻ tự nhận là công dân Việt Nam Cộng Hòa, tự nhận mình được Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa ủy thác để phát ngôn rằng những ai muốn phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 để đi đến tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam là mang tư tưởng cộng sản, tuyên truyền có lợi cho cộng sản. Sau đó đám này bịp bợm tuyên truyền phải lấy lại Miền Nam cho Việt Nam Cộng Hòa, ra rả chửi bới người miền Bắc là loại Bắc kỳ rau muống,...

Không nói nhiều mà khẳng định luôn, những kẻ hô hào phân chia lại hai miền Nam Bắc theo vỹ tuyến 17 đích thị là nghịch đồ, ngoại tộc, là công cụ của Tàu cộng nhằm mục đích chia rẽ bó đũa Việt Nam để Tàu cộng dễ dàng thôn tính Việt Nam.

Nên nhớ rằng, Tổ Quốc Việt Nam là dải đất hình chữ S có cực Bắc là Ải Nam Quan, cực Nam là Mũi Cà Mau, phía Đông ôm lấy Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, phía Tây ôm lấy dãy Trường Sơn. Lãnh thổ Việt Nam là bất khả phân, vỹ tuyến 17 chỉ là giới tuyến tạm thời không phải là biên giới của lãnh thổ.

Miền Nam là thành quả của nhà Nguyễn trong công cuộc khai phá Phương Nam. Vua Gia Long có công thống nhứt Đại Nam. Kẻ nào nhận là người Miền Nam nhưng lại có ý qua phân Nam Bắc thì kẻ đó là nghịch đồ, bất hiếu với tiền nhơn.

Chính thể Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ có ý định chia đôi hai miền Nam Bắc, bằng chứng rõ ràng nhứt đó là trong phần mở đầu của bản văn Hiến pháp năm 1956 đã tuyên "Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan". Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1967 lặp lại tại phần mở đầu rằng:

Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước.

Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy trách nhiệm trước lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể Cộng Hòa của Dân, do Dân và vì Dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm độc lập, tự do, dân chủ trong công bằng bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau.

Và tại Điều 25 đã xác quyết "Mọi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc và chánh thể Cộng Hòa".

Rõ ràng, Chính thể Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có ý niệm chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. Ý đồ chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam Bắc tại vỹ tuyến 17 là ý đồ của Tàu cộng mà kẻ đại diện là Hán tặc hồ chí minh với thực dân Pháp tại Hiệp định Geneva 1954. 

Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế và bằng chứng lịch sử, lãnh thổ Việt Nam là dải đất hình chữ S có cực Bắc là Ải Nam Quan, cực Nam là Mũi Cà Mau, phía Đông ôm lấy Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, phía Tây ôm lấy dãy Trường Sơn. Lãnh thổ là bất khả phân nên Hán tặc hồ chí minh và thực dân Pháp dù có muốn chia đôi Việt Nam nhưng không thể khẳng định vỹ tuyến 17 là biên giới của Quốc gia mà phải khẳng định đó chỉ là giới tuyến tạm thời để phân chia quyền quản lý tạm thời của mỗi chính thể tại miền Bắc và Miền Nam Việt Nam.

Lãnh thổ Việt Nam phải được hợp nhứt bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam để lập nên một nhà nước do ý nguyện của người dân thông qua lá phiếu bầu cử tự do của dân.

Tổ Quốc Việt Nam không phải là miền Bắc cũng chẳng phải là Miền Nam mà Tổ Quốc Việt Nam là lãnh thổ Việt Nam có cực Bắc là Ải Nam Quan, cực Nam là Mũi Cà Mau, phía Đông ôm lấy Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, phía Tây ôm lấy dãy Trường Sơn. Cộng hòa hay cộng sản cũng chỉ là một chánh thể tồn tại theo ý nguyện của toàn dân chớ không phải là trường tồn, bất biến. 

Vì vậy, những kẻ lợi dụng hiềm khích giữa các sắc tộc, vùng miền rồi kích thích vào những hiềm riêng đó để cổ súy cho âm mưu chia đôi Việt Nam tất thảy đều là LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN. Những kẻ vì hiềm riêng mà hùa theo LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN là những kẻ chấp mê, bất ngộ. 

Dân tộc Việt Nam nói chung và Chính thể Việt Nam Cộng Hòa nói riêng sẽ không dung thứ cho LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN. Những kẻ khoác Hoàng kỳ, nhận mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại ra rả chụp mũ những người có tư tưởng thống nhứt hai miền Nam Bắc, tạo dựng nền Cộng Hòa không có sự tồn tại của cộng sản đích thị là quân phản bội lại dân tộc Việt Nam, phản bội lại Việt Nam Cộng Hòa.

Bởi vì, triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đã ghi "Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng" với Huy hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là "Tổ Quốc - Danh dự - Trách nhiệm" luôn nhắc nhở mỗi công dân Việt Nam Cộng Hòa phải khắc cốt ghi tâm TỔ QUỐC, DÂN TỘC. Khẳng định lại, những kẻ cổ súy cho âm mưu chia đôi Việt Nam tất thảy đều là LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN. Những kẻ vì hiềm riêng mà hùa theo LŨ NGHỊCH ĐỒ, BẤT ĐẠO, BỘI PHẢN TIỀN NHƠN là những kẻ chấp mê, bất ngộ./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật