Breaking News:

latest

ÔNG TRỌNG MUỐN SỬ DỤNG QUÂN ĐỘI CHỐNG DÂN THAY VÌ CHỐNG TRUNG QUỐC

ÔNG TRỌNG MUỐN SỬ DỤNG QUÂN ĐỘI CHỐNG DÂN THAY VÌ CHỐNG TRUNG QUỐC Nhân cái gọi là “kỷ niệm ngày thành lập quân đội Việt Nam”, ông Ngu...

ÔNG TRỌNG MUỐN SỬ DỤNG QUÂN ĐỘI CHỐNG DÂN THAY VÌ CHỐNG TRUNG QUỐC

Nhân cái gọi là “kỷ niệm ngày thành lập quân đội Việt Nam”, ông Nguyễn Phú Trọng đã có viết một bài được báo chí truyền thông trong nước đăng tải hôm 19 Tháng Mười Hai, 2019, với tựa đề: “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”

Một bài viết dài với những luận điệu được nhai đi, nhai lại không khác mấy như những năm trước về vai trò của “Quân đội Việt Nam”

Một số điểm chú ý được ghi nhận: 
- Tách rời sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội sẽ không còn phương hướng, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù!

- Ông còn viết thêm: “Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân”

- Sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, sáng suốt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

- Và điều rất ngạc nhiên là đề cập đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ca ngợi Quân đội cùng toàn Đảng đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, trong bối cảnh hiện nay đang đi van xin Mỹ trợ giúp.

- Điểm gây chú ý nhất trong bài viết là lập đi, lập lại cụm từ “thế lực thù địch” nhiều lần và cho rằng thế lực này đang có những âm mưu thực hiện ‘diễn tiến hòa bình’ chống phá Đảng. Nhưng không hề đề cập đến yếu tố Trung Quốc mới chính là “kẻ thù” của dân tộc Việt Nam.

Như vậy, theo ông Trọng kẻ thù của dân tộc Việt Nam là ai?

Qua nội dung của bài viết của ông Trọng nhiều người nhận định rằng, sự sợ hãi nhất của ông là Quân đội quay đầu lại hợp tác với nhân dân, không còn tin theo đảng. 

Một số người khác cho rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của ông Trọng, đại đa số tướng lãnh của Quân đội đã không làm đúng vai trò của Quân đội, tệ hơn nữa là hợp tác với Trung Quốc để đàn áp và bắt bớ những người yêu nước. Có thể nói một cách khác là lực lượng quân đội hèn nhát “nhất” dưới con mắt của người dân.

Dư luận nghĩ rằng, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Việt Nam, thông điệp chính của ông Trọng là sử dụng lực lượng Quân đội để chống dân thay vì chống kẻ thù Trung Quốc.

Lê ÁnhKhông có nhận xét nào

Nội Bật