Breaking News:

latest

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ LỢI DỤNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ PHỈ BÁNG VIỆT NAM CỘNG HÒA, CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ LỢI DỤNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ PHỈ BÁNG VIỆT NAM CỘNG HÒA, CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM Hàng ngày chúng ta thấy ...

VẠCH MẶT NHỮNG KẺ LỢI DỤNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ PHỈ BÁNG VIỆT NAM CỘNG HÒA, CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM

Hàng ngày chúng ta thấy nhan nhản những kẻ khoác Hoàng kỳ bên ngoài nhưng bên trong giấu cờ máu và AK của Việt cộng. Loại này là một lực lượng nguy hiểm giữ vai trò là "giặc nội xâm" của Việt Nam Cộng Hòa, chúng là lực lượng đắc lực bức tử Việt Nam Cộng Hòa và là tay sai của Tàu cộng trong dã tâm tôn tính Việt Nam.

Sau một thời gian theo dõi, cá nhơn phát hiện ra đấu pháp của đám này chủ yếu dựa trên hai giọng điệu:

I. Chúng lợi dụng nghị quyết 36 của Việt cộng để quay lại chụp mũ, vu cáo hòng vùi dập những người Việt Nam công chính luôn đặt dân tộc Việt Nam, nghĩa cử đồng bào lên trên đảng phái chánh trị. Chúng nhắm vào những ai kêu gọi, vun đắp tình đoàn kết dân tộc ngõ hầu tạo nên sức mạnh dân tộc để lật đổ, tiêu diệt Việt cộng và đánh đuổi ngoại bang Tàu cộng.

Chúng đánh tráo khái niệm đoàn kết dân tộc với hòa giải hòa hợp với cộng sản, đánh đồng nghị quyết 36 của Việt cộng với tâm nguyện đoàn kết dân tộc rồi vu cáo những ai kêu gọi đoàn kết dân tộc là lực lượng thực thi nghị quyết 36 của Việt cộng. 

Đất nước Việt Nam là một dải thống nhứt từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau, dân tộc Việt Nam là toàn thể các cư dân đang sinh sống từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau hoặc có nguồn gốc phát tích từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau. Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam chỉ có hai loại người, một là những kẻ đi theo cộng sản, loại này phải cách ly và tiêu diệt, còn lại những người không theo cộng sản phải kêu gọi họ đoàn kết một lòng trên tinh thần dân tộc, trên nghĩa cử đồng bào để cùng nhau lật đổ, tiêu diệt cộng sản và đánh đuổi Tàu cộng ra khỏi cương thổ của ông cha.

II. Chúng lợi dụng vào giới tuyến tạm thời tại Hiệp định Geneva 1954 được kế thừa tại Hiệp định Ba Lê 1973 để kích thích vào những tư tưởng căm thù cộng sản mù quáng, những kẻ từng là loạn tướng kiêu binh trong Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa để quay lại phỉ báng, vu cáo những ai đang mong mỏi phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 với cái mũ cối chụp lên họ là Việt cộng nằm vùng, là tuyên giáo tuyên truyền theo hướng có lợi cho cộng sản:

Giọng điệu của tụi này là muốn một lần nữa chia tách hai Miền Nam Bắc Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam tại vỹ tuyến 17 với những lập luận ngu xuẩn có chủ đích rằng:

1. Nước Việt Nam Cộng Hòa là nước có biên thổ từ vỹ tuyến 17 trở vào: 

Đây là một lập luận ngu dốt, phản bội lại tiền nhơn, phản bội lại tinh thần cao đẹp của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Rất tiếc vẫn có không ít người vì hiềm riêng, vì kỳ thị vùng miền mà đã vô tình sập bẫy tuyên truyền của chúng.

Nên nhớ rõ, đất nước Việt Nam chỉ duy nhứt có một Việt Nam đó là Việt Nam với biên thổ từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau. Khi Đại Việt bị rơi vào tay thực dân Pháp thì đất nước Việt Nam bị chia cắt theo ba kỳ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Khi Nhựt Bổn đánh bại thực dân Pháp, hoàng đế Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim đã dựng lên Đế Quốc Việt Nam với quốc kỳ là "nền vàng hình chữ nhựt, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm".

Tuy nhiên, sau khi Đồng minh giải giới quân đội Nhựt Bổn, Hán tặc hồ chí minh đã dùng lực lượng khủng bố là Việt minh bức tử Đế Quốc Việt Nam, ép hoàng đế Bảo Đại thoái vị và ra tuyên cáo thành lập Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Khi Pháp quay lại Đông Dương, qua những lần đánh nhau thì Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã hấp tấp ký kết Hiệp định Geneva chia đôi hai miền Nam Bắc tại vỹ tuyến 17 mà không hề có sự chứng kiến của Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng và ông Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng.

Quốc gia Việt Nam lấy cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ và sau này ông Ngô Đình Diệm đã thay đổi quốc hiệu Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa tại cuộc trưng cầu dân ý năm 1955. Như vậy, nếu xét theo gia phả thì Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa là thế hệ thứ ba và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa là thế hệ thứ tư của Đế Quốc Việt Nam. Lãnh thổ của Đế Quốc Việt Nam sau này được Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa kế thừa là lãnh thổ có biên giới từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau mà trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 đã khẳng định.

Việc phân chia hai miền Nam Bắc tại Hiệp định Geneva 1954 chỉ mang ý nghĩa tạm thời và đây là nguyện vọng của Hán tặc hồ chí minh và chánh phủ Pháp. Vì lẽ đó ngay tại Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Ba Lê 1973 sau này đều khẳng định vỹ tuyến 17 chỉ là giới tuyến tạm thời chớ không phải là biên giới của quốc gia. Hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ được thống nhứt bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do mà lộ trình do đại diện của hai chính thể ở hai miền Nam Bắc là cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hòa đàm phán, thống nhứt. 

Rõ ràng, từ Đế Quốc Việt Nam tới Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa đều khẳng định đất nước Việt Nam là dải đất hình chữ S có cực Bắc là Ải Nam Quan, cực Nam là Mũi Cà Mau. Những kẻ lợi dụng lòng căm thù cộng sản của người Việt Nam để tuyên truyền rằng Miền Nam là đất nước của Việt Nam Cộng Hòa, miền Bắc là đất nước của Việt Nam dân chủ cộng hòa rồi quay lại chụp mũ, vu cáo những người đang đeo đuổi phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 tất thảy đều là cộng nô, Hán nô, là rác rưởi của dân tộc Việt Nam đã phản bội lại ước nguyện của các bậc tiền nhơn. Những ai nhẹ dạ, cả tin vào tuyên truyền của chúng sẽ là nạn nhơn, là công cụ của bọn cộng nô, Hán nô.

Những ai đã học dưới nhà trường Việt Nam Cộng Hòa hẳn sẽ biết đất nước Việt Nam là một dải thống nhứt từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau. Sẽ biết dân tộc Việt Nam là cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên dải đất hình chữ S nhưng không theo cộng sản. Sẽ biết Việt Nam Cộng Hòa đã hằng mong mỏi Bắc Tiến để thống nhứt hai miền Nam Bắc Việt Nam. Sẽ biết chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã từng quyên góp để cứu lut đồng bào Bắc Việt bị nạn đói bởi lũ lụt năm 1971.

Là con dân nước Việt, là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, tui khẳng định những kẻ đang tuyên truyền bịp bợm như trên đích thực là lũ súc vật con cháu của súc vật hồ chí minh, là lũ cộng nô, Hán nô khoác áo Hoàng kỳ với dã tâm phỉ báng tinh thần cao thượng của Việt Nam Cộng Hòa, gây chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc để tạo thuận lợi cho Việt cộng giữ vững quyền cai trị và dễ dàng bán nước cho ngoại bang Tàu cộng khi bó đũa dân tộc Việt Nam bị chúng chia nhỏ bởi đòn hiểm chia rẽ vùng miền./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật