Breaking News:

latest

CÁI MÀ NGƯỜI VIỆT ĐANG THIẾU HIỆN NAY LÀ GÌ ?

CÁI MÀ NGƯỜI  VIỆT ĐANG THIẾU HIỆN NAY LÀ GÌ ? Thay đổi một thể chế chính trị, đưa một dân tộc suốt trong hơn 2000 năm lịch sử sống ...

CÁI MÀ NGƯỜI  VIỆT ĐANG THIẾU HIỆN NAY LÀ GÌ ?

Thay đổi một thể chế chính trị, đưa một dân tộc suốt trong hơn 2000 năm lịch sử sống trong nô lệ của quyền lực cá nhân,gia đình,đảng  phái và ngoại bang... không phải là chuyện dễ dàng. Nó đòi  hỏi sự hy sinh tự do,hạnh phúc, xương máu của nhiều thế hệ nước Việt. Nó đảo lộn một trật tự ý thức hệ có từ bao đời như Nho Giáo, Khổng Giáo. Nó không hề  đơn giản như việc biểu tình để  đòi  hỏi một nguyện vọng của một đám đông vì bất công bị cướp đất, bị xử án oan hay bị nguy cơ ô nhiễm môi trường...

Đó  là việc lật nhào một tư duy, một thể chế chính trị lỗi thời ,lạc hậu tập quyền để tạo ra một thể chế phân quyền ,hòa chung với trào lưu chính trị trên toàn thế giới.

Để làm  được điều này những người đấu tranh dân chủ phải đối mặt với cả một hệ thống nhà tù, trại tập trung, công an, mật vụ, báo chí ,tuyên giáo dày đặc  để  bảo vệ thể chế đó .Chính vì thể chế cho bè lũ mạo danh nhân dân này những đặc  quyền để ăn trên ngồi trốc,tham nhũng, bán nước,sống xa hoa...nên chúng sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào dù tàn ác, gian manh,xảo quyệt nhất để  vu  cáo, trấn áp và hủy diệt những người  đấu tranh.

Do đó những người đấu tranh cần phải trang bị cho mình một lý tưởng.

Lý tưởng là một niềm tin, một hoài bão lớn lao để  con người có thể sống chết, chấp nhận tù đày gian lao nhằm đổi  lấy nó.

Có  người lấy mục đích  kiếm tiền làm lý tưởng.

Có những kẻ lấy việc đặt  quyền lực của một đảng phái lên trên tất cả nhưng mạo danh giải phóng dân tộc làm lý tưởng như "lý tưởng  cộng sản".

Chỉ có những con người lấy tự do, dân chủ, đa đảng, đối  lập, tam quyền phân lập làm lý tưởng để  đấu tranh, hy sinh để  đạt đến mới là những con người  có lý tưởng  chân chính.

Khi có lý tưởng rồi, một dân tộc  mới có mục đích  để  vươn  đến, thoát khỏi những dục vọng thấp hèn mà chế độ  muốn người  dân cuốn vào như "bánh mì ,gánh xiếc", gameshow, bóng đá, rượu chè, gái đẹp...

Khi có lý tưởng rồi con người sẽ sống trọn đời mình cho nó "không thành công thì cũng thành nhân".

Cộng sản sợ nhất là khi dân tộc Việt đã  bắt đầu  sống có lý tưởng. Khi đó  những tuyên truyền, đe dọa bạo lực , tra tấn, xuyên tạc đều  vô nghĩa.

Chính vì sống có lý tưởng  nên rất nhiều thế hệ thanh niên Hồng Kông đã  chấp nhận trả giá cho đời  sau mà không một tiếng than van.Chính vì sống không có lý tưởng nên thanh niên Việt Nam hiện nay đang bế tắc, trốn tránh vào cái tôi cá nhân đầy  sợ hãi hoặc chỉ là đang chém gió.

Chỉ khi nào dân tộc Việt nhận ra cái mà họ đang thiếu thì đó  mới là ngày tàn của chế độ  và là sự khởi sắc của một dân tộc.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật