Breaking News:

latest

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẾT VÌ CHÍNH HỌC THUYẾT CỦA "CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN".

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẾT VÌ CHÍNH HỌC THUYẾT CỦA "CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN". Karl Marx nói :"  - Đấu tranh giai cấp là động ...

CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SẼ CHẾT VÌ CHÍNH HỌC THUYẾT CỦA "CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN".

Karl Marx nói :" 
- Đấu tranh giai cấp là động lực của sự phát triển.
- Nơi nào có áp bức nơi đó có đấu tranh.
- Hạnh phúc là đấu tranh.
- Chỉ có con thú mới quay lưng với nỗi đau của đồng  loại để chăm lo cho hạnh phúc của mình.

Điều Marx nói là nhắm đến CNTB độc tài thế kỷ XIX, không nhắm đến CNTB trong các nước dân chủ hiện nay.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai , các nước TB độc tài đã hiểu rõ lời của Marx nên đã  mở ra cho các dân tộc thuộc địa và người lao động  một con đường  sống. Đó là :
- Trả độc lập cho các nước thuộc địa.
- Chuyển từ độc đảng sang đa đảng, nhất nguyên sang đa nguyên.
- Đánh thuế lũy tiến vào người giàu, tăng phúc lợi cho người nghèo bằng các nhà nước phúc lợi.

Như vậy CNTB đã  xóa bỏ cuộc "đấu tranh giai cấp" trong hòa bình, đã  rút kinh nghiệm để không đổ  máu.

Nhưng lại xuất hiện một CNTB mới " tư bản đỏ" trong chính các nước được cho là đã  làm "cách mạng vô sản" như Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Cu Ba, Việt Nam, Triều Tiên.

Các nước này không còn là các nước cộng sản nữa mà đã  hoán đổi vai trò. Chúng giống như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ...trước kia. Những điều Marx đòi đánh đổ trong thế kỷ 19 lại xuất hiện đầy đủ trong thế kỷ 21. Hãy lấy nền kinh tế Trung Quốc để soi xét. 200 triệu nhân công lao động  giá rẻ tại Trung Quốc hiện nay và ở khắp các nước mà TB Trung Quốc đặt  nhà máy đang bị bóc lột không khác gì công nhân các nước chính quốc và thuộc địa thế kỷ 19 mà Marx kêu gọi trong "Tuyên ngôn đảng CS" đoàn kết lại.

CNTB Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ...đã  mở ra cho công nhân, dân nghèo một con đường sống nhưng CNTB của Trung Quốc và Việt Nam thì không.Chúng vẫn giữ nguyên độc đảng, nhất nguyên, đàn áp nhân quyền để giữ chính quyền. 

Chúng quay lại thời kỳ " Chính quyền đẻ ra từ nòng súng", bất chấp hiến pháp, pháp luật mà chỉ dùng bạo lực để trấn áp.

Như vậy chúng đang dồn dân vào bước đường cùng. Một là chúng chết hai là dân chết. Và như thế chúng sẽ làm bùng phát công cuộc đấu tranh giai cấp như Marx nói.

Vấn đề là cuộc đấu tranh giai cấp ấy ngày nay đã  chuyển sang đấu tranh dân chủ và nhân quyền theo những quy luật tất yếu.Cộng sản sẽ chết bởi chính học thuyết của CNCS.

Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật