Breaking News:

latest

LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?

LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ? Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ?  An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua...  Vậy thì :...

LÝ NÀO KHÔNG ĐỨNG DẬY QUÉT SẠCH ĐẢNG CỘNG ?

Phải chăng chúng ta vẫn còn sợ, vẫn còn hèn ? 
An phận, nhu nhược, phớt lờ cho qua... 

Vậy thì :
Khi lũ cộng vẫn còn, 
Thì dân Việt mất đất, mất mạng. 
Khi công an, cảnh sát đánh mất nhân tính, 
Thì người dân bị còng, đánh đập dã man. 
Khi lãnh đạo tham đô-la và quyền lực, 
Thì biển đảo, đất đai bán cho phường Tàu cộng, ngoại bang. 
Khi Đảng luôn suy tôn thần ma Các-Mác, Bác Hồ, 
Thì Dân Việt hằng mãi nghèo đói, làm thân trâu ngựa. 

Tại sao và tai sao 90 chục triệu người dân Việt, 
Vẫn còn vô tâm như không gì xảy ra. 
Tại sao các chức sắc lãnh đạo tôn giáo quyền cao chức trọng... 
Cứ mãi phớt lờ khi máu dân đã đổ, khi muôn người nằm xuống đau thương. 
Và rồi nhà tù đầy kín dân lành bị nhốt. 

Khốn Cho Dân Việt, 
Mãi lầm than, nhà mất, đất chẳng còn. 
Thế mà các quán nhậu, các hộp đêm, 
Vẫn tập nập người ăn chơi, trác táng, 
Vẫn lắm người say khước quên đường về... 

Lẽ nào họ vô tâm như thế, lý nào không có trái tim chăng? 
Hay thịt da đã thành đá, hóa đồng ! 
Không biết đau biết rung, biết cảm với người dân đau khổ. 
Máu Dân Đồng Tâm, Lộc Hưng mất đất mất vườn.. 
Thiên Hạ Năm Châu còn cảm thấy xót thấy đau : 

Nhưng 
Biết bao tri thức, bao lãnh đạo tinh thần tôn giáo, 
Làm ngơ chăng ? Không bước nỗi bước chân ra đường tranh đấu... 
Hoa cỏ còn biết đau, thú còn giận giữ, 
Trước cảnh bạo tàn ăn cướp của Lũ cộng dã man...

Trên cao Chúa vẫn còn bị đóng đinh, 
Dưới đất Phật còn màn trời chiếu đất. 
Khi nào thời dân Việt mới hết khổ ? 
Khi lương tâm ông bà, anh chị thức tỉnh :
Can đảm đứng lên... Một lần đạp đỗ cái chế độ Hà Nội 
Giải thể cái Đảng cộng sản BÁN NƯỚC DIỆT DÂN ! 
Đập tan cái phường Quỷ Đỏ VÔ NHÂN ÁC ĐỘC ! 

KHI ĐÓ MỚI THỰC TỰ DO, HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, CÔNG BÌNH CHÂN CHÍNH ! 
ĐỪNG CHẦN CHỜ NỮA, XIN ĐỨNG LÊN VÀ ĐỨNG LÊN HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT ! 

Cảm Tác Cùng Đồng Hành Với Đồng Bào Đồng Tâm Và Lộc Hưng Cùng Dân Việt. 
Ngày 11 Tháng 1 Năm 2020 - 
Lê Nguyễn Quang Dũng Việt NamKhông có nhận xét nào

Nội Bật