Breaking News:

latest

ĐỒNG TÂM VÀ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN TRẺ

ĐỒNG TÂM VÀ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN TRẺ Đồng Tâm, một phần nổi của tảng băng chìm từ cuộc Cải Cách Ruộng Đất của những năm 1953-1956 mà giới ...

ĐỒNG TÂM VÀ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN TRẺ

Đồng Tâm, một phần nổi của tảng băng chìm từ cuộc Cải Cách Ruộng Đất của những năm 1953-1956 mà giới trẻ miền Bắc không tin, hôm nay đây đã được dựng lại một góc nhỏ để họ được sáng mắt ! 

Giết người, chụp mũ và vu khống...là bản chất của người CS !

Ngày xưa họ nói địa chủ ác quá... để giết rồi cướp của!

Ngày nay thì họ nói dân là những kẻ bạo loạn, nghiện... nên phải giết. Và mục đích cuối cùng là cướp đất !

Miền Nam 1975 - Họ nói tư bản là kẻ thù của dân tộc! Phải tịch thu tài sản, bỏ tù, đày đi vùng kinh tế mới nơi rừng thiên nước độc! Mục đích là cướp sạch nhà cửa và tài sản chẳng chừa chi !

Bao nhiêu cụ già và em bé thơ cùng những người phụ nữ sức yếu thân côi đã bỏ mạng lại nơi rừng thiêng nước độc, trên vùng đồng hoang cỏ cháy, nước phèn chua mặn và muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy... !

Cuộc tấn công đánh vào dân, thảm sát dân, bắt cóc và dẫn đi ám sát cũng diễn ra vào ban đêm như bao thời đại từ Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đến Tết Mậu Thân 1968 với bao mồ chôn tập thể, và Đồng Tâm ngày nay!

CS là vậy đó! Chúng không có lương tâm. Khi muốn đạt được mục đích thì chúng sẽ bất chấp thủ đoạn. 

Cụ Kình và dân Đồng Tâm ba đời có công với cách mạng, hôm nay bổng trở thành tên bạo loạn và những kẻ nghiện hút chích. 

Bà Cát Thanh Long (Nguyễn Thị Năm), ân nhân cống hiến cho cách mạng và nuôi chính bản thân HCM ngày nào còn bị hắn giết huống chi ai ! 

Tôi thật sự cảm thấy rất đau thương và phẩn nộ về những gì xảy ra ở Đồng Tâm. Nhưng tôi cũng cám ơn những kẻ ác nhân đã tự lồi mặt chuột để cho thế hệ ngày nay nhận ra rõ ràng về bản chất của con người CS. Từ đó họ sẽ phân biệt được đảng CSVN và dân tộc Việt Nam không thể là một. Không phải là cùng chung. 

Từ đó, tuổi trẻ VN ngày nay hiểu rõ yêu quê hương đất nước không phải là yêu đảng. Vì đảng là tập thể của một nhóm người tàn bạo và ích kỷ chỉ mới có vài chục năm thôi. Còn quê hương là quê hương của giống nòi và dân tộc đã có tựa 4000 năm ! 

Vũ Đăng Khoa

Không có nhận xét nào

Nội Bật