Breaking News:

latest

MUỐN BẮN CHÍNH QUYỀN PHẢI CÓ SÚNG.

MUỐN BẮN CHÍNH QUYỀN PHẢI CÓ SÚNG. Bình thường khi tôi nói với các bạn phải đi từ cái gốc của vấn đề nhiều bạn sẽ bảo rằng tôi không hiểu ho...

MUỐN BẮN CHÍNH QUYỀN PHẢI CÓ SÚNG.

Bình thường khi tôi nói với các bạn phải đi từ cái gốc của vấn đề nhiều bạn sẽ bảo rằng tôi không hiểu hoàn cảnh VN. Nào là chính quyền đàn áp, bỏ tù, nào là công an bắt bớ...Thưa với các bạn rằng tôi hiểu VN còn hơn các bạn. Nhưng rồi sao ? Vấn đề  của các bạn chính là thể chế chính trị.

Khi đụng chuyện như virus corona hay vụ Đồng Tâm... các bạn mới thấy rõ.

Bây giờ các bạn hô hào chính quyền đóng cửa biên giới, chúng bảo " Tao không đóng đấy, chúng mày làm gì tao?". Bạn không có bất cứ cái quyền gì ngoài quyền chửi.

Chửi ư? Xưa rồi. Có chửi cả trăm năm cũng chẳng ăn thua. Chúng sẽ cho DLV chửi lại.

Nhưng nếu ở Mỹ , chính quyền dám không đóng ? Thách đấy.
Kỳ bầu cử tới cho cái thằng không đóng về vườn ngay. Chưa đến kỳ bầu cử thì cho đối lập truy tố đưa ra tòa.

Như vậy thể chế chính trị là vũ khí của người dân. Vũ khí này dùng để chống chính quyền.

Bạn chưa có cái vũ khí này thì bạn có kêu gào rả họng cũng là vô ích.

Nếu 75 năm qua , ngay từ ngày thành lập nước dân VN đã  nghĩ tới việc tậu cái vũ khí này thì chẳng lẻ trong 75 năm đó  mà chẳng làm được gì?

Đằng này không. Người dân Việt luôn nghĩ là nó không cần thiết. Họ chỉ mong chờ vào ý thức , vào đạo đức của những kẻ cầm quyền. Nhưng những kẻ cầm quyền không bao giờ tự giác để bạn tròng những cơ chế kiểm soát quyền lực vào đầu chúng.

Chúng đâu dại đa đảng, đối lập, tam quyền phân lập hoặc cho dân bầu cử làm gì để kiểm soát chúng? Chúng chỉ muốn một cơ chế như vậy để  muốn làm gì thì làm. Để  tự do cướp đất , tham nhũng, cho CSCD bắn dân, muốn đóng cửa biên giới hay không đóng cửa tùy ý chúng, dân chẳng làm gì được.

Bạn muốn chính quyền sợ? Bạn phải sắm khẩu súng trước.
Khẩu súng này là thể chế chính trị đa đảng.
Chính quyền một đảng đều tha hóa như nhau và không sợ bất kỳ thằng dân nào cả.Muốn có khẩu súng này phải kiên trì đấu tranh đi từ việc thành lập các cơ sở đối lập, xây dựng lực lượng. Và phải vượt qua được mạng lưới đàn áp của chính quyền, phải bị tù đày, hy sinh nếu lỡ may bị lộ.

Bạn không muốn trả giá mà chỉ kêu gào trên mạng thì chính quyền sợ sẽ đóng cửa ? Thưa rằng nếu có cũng chỉ là để mị dân mà thôi.

Phải đi từ bước chân chập chững ban đầu. Nhưng như Martin Luther King đã  nói : 

Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy.
Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi.
Nếu bạn không thể đi, thì hãy bò.
NHƯNG CHO DÙ LÀM GÌ ĐI NỮA,
BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật