Breaking News:

latest

NHÀ VUA ĐÃ LỘ NGUYÊN HÌNH.

NHÀ VUA ĐÃ  LỘ NGUYÊN HÌNH. Trước kia đảng CSVN vẫn thường  chơi chiêu dân chủ giả cầy qua việc đưa hai từ "Dân chủ" vào tên nước ...

NHÀ VUA ĐÃ  LỘ NGUYÊN HÌNH.

Trước kia đảng CSVN vẫn thường  chơi chiêu dân chủ giả cầy qua việc đưa hai từ "Dân chủ" vào tên nước như "Việt Nam dân chủ cộng hòa", qua tuyên bố của Hồ Chí Minh(Dân chủ là cho dân được mở miệng)... Tính chất độc  tài chỉ được  hé lộ  qua một tuyên bố kín đáo  về "chuyên chính vô sản" của Lê Duẫn. Đó  là cách giữ chặt chính quyền cho một giai cấp.

Nay thì do qua năm 2020 nên cộng sản đã  ngang nhiên tuyên bố trắng trợn tính chất độc  tài của chúng " Không cho phép bất cứ một ai được  phép làm trái đường  lối của đảng"

Tuyên bố này không khác gì tuyên bố của các vua chúa ngày xưa sau khi giành được giang sơn" Thuận ý ta thì sống, trái ý ta là chết" . Ý của ta là ý của chúa trời, là chân lý.

Sau gần  400 năm  của cách mạng Anh 1642, cách mạng Pháp, sự ra đời của nền dân chủ Mỹ và phong trào đấu tranh dân chủ trên toàn thế giới, sau sự sụp đổ  của hệ thống XHCN từ Tây sang Đông năm 1991 mà Trọng dám nói như thế thì đúng  là xem 95 triệu dân Việt không ra gì.

Đảng CSVN có mạnh hơn đảng CS Liên Xô hay không ?Có mạnh hơn các nhà độc tài Đông Âu,Trung Đông, Bắc Phi hay không ? 

Tất cả đều  bị nhân dân lật đổ ,giết chết hoặc đưa ra các tòa án hình sự quốc tế.Chỉ có một cách lý giải là Trọng dựa vào uy thế của đang CS Trung Quốc nên mới dám mạnh miệng như thế.

 Đường lối của đảng  là gì mà không thể trái :
- Độc đảng để  không có pháp trị mà chỉ có đảng  trị.
- Thu tóm tài sản nhân dân thành tài sản của đảng bằng hiến pháp giả.
- Ký kết 15 văn kiện hợp tác với kẻ thù truyền kiếp (bán nước gián tiếp)
- Cướp đất, cướp quyền tư hữu.
- Đầu độc  nhân dân bằng các nhà máy nước ngoài, ma túy và tội phạm.
- Hai quốc gia một cửa khẩu, nhân dân tệ, bán biển, đặc  khu, nhượng  địa.

Đường lối của đảng đưa nhân dân vào chỗ chết,diệt chủng, nô lệ. Nhưng trái ý đảng là nhà tù , còng và súng.

Đàng nào cũng chết , tổng bí thư nghĩ dân sẽ chọn đường nào?  Bài học của Sỷiia còn đó.

Đúng là tổng Trọng không tự lượng  sức  mình , 4 triệu mà dám chống 95 triệu.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật