Breaking News:

latest

NỘI TRỊ

NỘI TRỊ Có người hỏi tôi nếu vụ Đồng Tâm loại trừ nghi vấn Trung Quốc giật dây ra thì còn có nguyên nhân sâu xa nào. Câu hỏi ngắn nhưng trả ...

NỘI TRỊ

Có người hỏi tôi nếu vụ Đồng Tâm loại trừ nghi vấn Trung Quốc giật dây ra thì còn có nguyên nhân sâu xa nào. Câu hỏi ngắn nhưng trả lời thì dài nên mạn phép viết ra đây.

Thời Hoàng đế Khang Hy bên Trung Quốc sau khi dẹp Ngao Bái, bình Ngô Tam Quế xong thì trong triều sinh ra hai phái công thần đắc chí. Một phái do Sách Ngách Đồ đứng đầu và một phái do Minh Châu đứng đầu. 

Hai phái này minh tranh ám đấu, có lúc mạnh mẽ đến nỗi làm rối loạn cung đình. Làm sai lệch cả chính lệnh của hoàng đế, tác động đến cả các hoàng tử kế vị, chỉ thiếu điều chưa phế Khang Hy.

Có người hỏi Khang Hy vì sao ông không xử lý dứt điểm thì Khang Hy trả lời rằng nếu xử lý hết hai phe thì không còn ai làm việc, mà xử lý một phe thì lòng dân không phục, chưa kể một phe chết đi thì phe còn lại trở nên quá mạnh, còn nguy hiểm cho triều đình và vương quốc hơn.

Có vẻ như điều mà Khang Hy cảnh báo đã và đang xảy ra với đảng CSVN và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc những đảng viên trung cao cấp trong đảng có xu hướng gần phương Tây mấy năm nay lớp chết, lớp vào lò đã làm đảng mất cân bằng xu hướng và nội bộ. Nhất là sự kiện một tướng an ninh trung cấp như tướng Trương Giang Long phải về hưu sớm sau bài phát biểu chấn động về an ninh quốc gia bị rò rỉ trên mạng.

Tôi không biết nhiều về tướng Trương Giang Long, nhưng tôi có trực giác rằng nếu những người như tướng Long còn hiện diện trong bộ máy an ninh thì chưa chắc quyết định về xử lý Đồng Tâm được đưa ra với một kịch bản như vậy.

Sự tan rã của một phe đã giúp một phe bảo hoàng hơn vua chiếm trọn quyền lực, thế là dù muốn dù không thì quyền hành của hoàng đế cũng bị phân tán và suy giảm. Phương tây có câu chuyện ngụ ngôn rất tương đồng đó là truyện “hoàng đế cởi truồng”. 

Quyền lực của vua không chỉ thể hiện khi vua ngồi trên ngai vàng, mà quyền lực của vua còn nằm ở chỗ không ai dám báo cáo quá lên hay thiên lệch.

Quyền lực của vua không chỉ nằm ở chỗ bắt bỏ tù người dân, quyền lực của vua còn nằm ở chỗ không ai dám xúi người dân của vua chống lại vua.

Mà rõ ràng cả hai điều trên đều không thấy có trong vụ Đồng Tâm.

H.MKhông có nhận xét nào

Nội Bật