Breaking News:

latest

QUÝT LÀM CAM CHỊU

Quýt làm cam chịu  Đã nói rồi,các bạn Nam Kỳ chớ xà quần,xéo xắt ,a dua  vụ Đồng Tâm mà không nghe.Có những chuyện rất kỳ lạ,tin từ các FBke...

Quýt làm cam chịu 

Đã nói rồi,các bạn Nam Kỳ chớ xà quần,xéo xắt ,a dua  vụ Đồng Tâm mà không nghe.Có những chuyện rất kỳ lạ,tin từ các FBker ngoài Bắc,vậy mà ông trong Cần Thơ chỉ a dua đưa lại mà .... dính 

Đừng thấy vậy mà nghĩ vậy,rồi lại....Có những chuyện nó vậy đó 

Trong cuộc chơi có sự phân biệt Bắc Nam rõ ràng 

Tỷ dụ như quyên góp Đồng Tâm ,lập tức các bạn phe Bắc dùng tất cả phương tiên hô hào quyên tiền liền,rồi "làm" phong trào bài VCB ,mà họ ,phe DC Bắc Kỳ nắm truyền thông gần hết ,từ trong nước tới nước ngoài 

Như Tết năm rồi vụ vườn rau Lộc Hưng ở Tp HCM  thì không như vậy,không có kêu gọi quyên góp cho nạn nhân,cho người nào hết,à có, kêu gọi quyên tiền mua gạch cất nhà cho một nhân vật nói giọng Bắc có nhà  ở vườn rau Lộc Hưng ,cùng phe mà

Có có sự phân biệt Bắc Nam thấy rõ ,sự thực rõ ràng,ko ai thêm bớt 

Vậy mà nhiều người vẫn chưa sáng con mắt

Nguyễn Gia ViệtKhông có nhận xét nào

Nội Bật