Breaking News:

latest

TẠI SAO TÀU CỘNG LUÔN TÌM CÁCH CÔ LẬP VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ ?

TẠI SAO TÀU CỘNG LUÔN TÌM CÁCH CÔ LẬP VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ ? Tàu cộng luôn tìm cách buộc chư hầu, cẩu nô tài lệ thuộc hoàn toàn vào ...

TẠI SAO TÀU CỘNG LUÔN TÌM CÁCH CÔ LẬP VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ ?

Tàu cộng luôn tìm cách buộc chư hầu, cẩu nô tài lệ thuộc hoàn toàn vào nó. Hiện nay tuy Việt Nam đã bị đám cộng sản thân Tàu cộng khống chế hoàn toàn nhưng vẫn chưa lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng bởi vì nếu Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng thì Việt cộng không tạm dừng dự luật đặc khu, thậm chí Việt cộng đã rước Tàu cộng vô khai thác chung Biển Đông một cách công khai rồi,...

Bởi vì tuy chiếm thế thượng phong, áp đảo nhưng hiện nay Tàu cộng và đám Việt cộng xác Việt hồn Tàu vẫn chưa diệt được đám Việt cộng có xu hướng thân Mỹ nên Việt Nam vẫn chưa lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng. 

Chẳng riêng gì chuyện Tàu cộng và đám Hán nô luôn tìm cách làm cho Mỹ, EU phật lòng Việt Nam mà cô lập Việt Nam như vụ Đồng Tâm với EVFTA vừa rồi chẳng hạn mà ngay khi Việt cộng tổ chức APEC 2017, Tàu cộng và Hán nô phá rần rần, bằng cách là sát ngày diễn ra Hội nghị APEC, Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã đánh nát đám chóp bu Việt cộng ở Đà Nẵng hòng làm cho Đà Nẵng rối loạn vì chúng tin rằng với khí chất của người miền Trung thì sẽ có khởi loạn từ quân khu 5. May mà CIA Mỹ đã kịp thời giúp đám Việt cộng thân Mỹ phá được nên không sao và APEC vẫn diễn ra bình thường. Và khi không lực I của tổng thống Trump bay ra Hà Nội gặp Ả Trần Đại Quang thì lại một lần nữa chúng phá rối dẫn tới lịch đáp phi trường Nội Bài bị trễ do không lực I phải bay ngược lại hướng Sài Gòn để chờ CIA ổn định tình hình. Nói như vậy để hiểu tại sao Tàu cộng không mong muốn Việt cộng gia nhập sâu rộng với thế giới.

Hãy nhìn Đài Loan kia cà, Tàu cộng nó bung tiền để các quốc gia cắt đứt quan hệ với Đài Loan nhằm làm cho Đài Loan yếu đi để dễ bề sáp nhập. Việt Nam cũng vậy thôi. Chánh trị mà nhìn lớt phớt như thằng "dốt hay chơi chữ" Huyền Đao Khách thì chi là chánh trị cấp thôn làng. Bởi vì nó nói Việt cộng gia nhập EVFTA thì Tàu cộng mừng./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật