Breaking News:

latest

TỘI PHẠM NGUY HIỂM NHẤT, DÃ MAN NHẤT, CẦN PHẢI PHÒNG BỊ NHẤT LÀ AI ?

TỘI PHẠM NGUY HIỂM NHẤT, DÃ MAN NHẤT, CẦN PHẢI PHÒNG BỊ NHẤT LÀ AI ? Lâu nay trong ý thức hệ của người dân các nước chậm tiến thường quan ni...

TỘI PHẠM NGUY HIỂM NHẤT, DÃ MAN NHẤT, CẦN PHẢI PHÒNG BỊ NHẤT LÀ AI ?

Lâu nay trong ý thức hệ của người dân các nước chậm tiến thường quan niệm rằng tội phạm nguy hiểm nhất đến từ bọn cướp nước hoặc các băng đảng cướp bóc ,tha hóa do cuộc sống từ trong tầng lớp dân nghèo thiếu ăn, mặc, thiếu văn hóa hoặc do tác động  của các chất kích thích mà ra .

Và chính quyền sinh ra để ngăn chặn các loại tội phạm này, từ đó sinh ra "luật vua, phép nước", "trung quân ,ái quốc"...

Tuy nhiên quan niệm này đã  bị thế giới hiện đại bác bỏ. Các nhà tư tưởng dân chủ từ thế kỷ 16 về sau đã chỉ ra rằng tội phạm nguy hiểm nhất cho nhân loại không đến từ người dân mà đến từ chính quyền. Những kẻ đang cầm quyền mới là những kẻ cướp đáng sợ nhất.

Bởi vậy tu chính án số 2 của nước Mỹ mới cho phép quyền sử dụng súng, xem đây là quyền quan trọng thứ hai sau quyền tự do ngôn luận.

Theo lập luận của dân các nước lạc hậu thì súng sẽ giúp cho bọn cướp từ trong người dân sinh ra có vũ khí để làm điều tàn ác khiến cho xã hội mất an ninh. Nhưng theo lập luận của các triết gia hiện đại thì súng sẽ ngăn chặn các thảm họa đến từ chính quyền như cướp đất, cướp quyền con người, lạm quyền, diệt chủng... Súng sẽ  làm cho lực lượng bảo vệ chính quyền nghiêm túc chấp hành pháp luật hơn.

Như vậy trên nguyên tắc cân bằng người dân muốn chính quyền tuân thủ pháp luật phải có súng và phải chịu trả giá do mặt trái của súng gây ra. Đó  là nguyên tắc "Tự do không hề miễn phí" hay nói dễ hiểu hơn đó là "có qua,có lại".

Người dân Việt Nam không nghĩ như thế. Tâm lý của họ lâu nay là chính quyền luôn đúng và dân luôn sai. Mặc định của họ đã trở thành đương nhiên là "Ai chống lại chính quyền là tội phạm". Điều này không chỉ đúng trong chế độ cộng sản ngày nay mà còn trong các chế độ trước đây và tương lai.

Nhưng chính trị xã hội hiện đại ngày nay cho thấy rằng thế lực cần phải đưa ra tòa nhất lại là chính quyền, tội phạm ác độc nhất, dã man nhất là chính quyền.

Sau vụ Đồng Tâm và mới đây nhất vụ Trung Quốc cho thí nghiệm vũ khí sinh học thì người ngây thơ nhất ( tất nhiên không phải là bò) cũng hiểu rằng chính quyền(không chỉ CS) mới là mối nguy cho dân tộc. Chẳng qua chúng dùng truyền thông một chiều và bưng bít thông tin nên mới có thể đại diện cho pháp luật mà thôi.

Như  vậy muốn ngăn bọn tội phạm nguy hiểm nhất này lại phải làm gì ?

Phải có một cơ chế chứ không thể chửi suông để chúng bỏ đồ đao xuống thành Phật.

Cơ chế ấy là đa đảng, đối lập, tam quyền phân lập, tư pháp độc lập, hiến pháp, tòa bảo hiến, tự do ngôn luận, báo chí, quốc hội 2 viện, quân đội phi chính trị ...và cuối cùng là súng.

Chính quyền có cho người dân cái cơ chế ấy không ?

Không bao giờ. Vì chúng không dại mua dây buộc mình. Vậy anh chửi nó muôn kiếp cũng vẫn vậy. Nếu anh đứng  trên hệ quy chiếu của một nước dân chủ để phán xét thì nó ngu thật nhưng đứng trên hệ quy chiếu của việc bảo vệ sự cầm quyền một đảng thì nó không hề ngu nhé. Tất cả những việc nó làm là đều  cho nó chứ đâu  phải cho dân tộc? Cho nên nó không ngu đâu, khôn róc đời.

Chỉ có dân u mê khi tưởng chính quyền ngu. Từ đó  không vận động  nhân dân tạo ra một thể chế chính trị kiểm soát quyền lực mà chỉ mong chửi để  nó thay đổi.

Thưa rằng kêu gọi lương tâm từ phía chính quyền là một việc ảo tưởng mất thời gian. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến một dân tộc đi đến  con đường  diệt vong.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật