Breaking News:

latest

NÓI LÁO KHÔNG NGƯỢNG MỒM.

NÓI LÁO KHÔNG NGƯỢNG MỒM. Nợ công giảm mạnh ? Nợ công là khoản nợ mà chính phủ từ trung ương đến  địa phương và các doanh nghiệp nhà nước mắ...

NÓI LÁO KHÔNG NGƯỢNG MỒM.

Nợ công giảm mạnh ?

Nợ công là khoản nợ mà chính phủ từ trung ương đến  địa phương và các doanh nghiệp nhà nước mắc nợ nước  ngoài.Như vậy khoản nợ mà chính phủ CSVN công khai và cho rằng giảm đó  chỉ là khoản nợ của chính phủ. Nợ công không thể giảm khi các khoản nợ do phá sản của các doanh nghiệp nhà nước ngày càng chồng chất. Do vậy nói giảm là do nợ chính phủ đã  trút sang cho "nợ xấu" của doanh nghiệp nhà nước và khoản nợ xấu này không được tính vào nợ công.

Người ta chỉ nói một khoản nợ công giảm khi cơ quan phát hành tiền độc  lập với sự điều hành kinh tế của chính phủ.Ví dụ ở Mỹ cục dự trữ liên bang Mỹ FED, cơ quan phát hành USD của Mỹ độc lập với chính phủ của ông Trump. Lúc đó  nợ công của chính phủ Mỹ  dưới sự điều hành của ông Trump sẽ được tăng trưởng kinh tế  bù vào các khoản thâm hụt.

Trong khi đó ngân hàng nhà nước CSVN và chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc là một. Khi Phúc đi vay nợ, ngân hàng ở nhà in thêm giấy bạc để  thu mua ngoại tệ trong dân, sau đó  lấy ngoại tệ ấy để  trả nợ  thì đó chỉ là hình thức "xén lông cừu", lấy lông cừu biến thành đô  la. Nợ nước ngoài chuyển sang cho nhân dân chịu qua lạm phát của đồng  tiền.

Tăng trưởng kinh tế không có, tiền bỏ ra để  mua hàng Trung Quốc nhiều hơn tiền thu về từ xuất khẩu từ Mỹ thì lấy tiền đâu để  trả nợ? Chỉ là do kiều hối và bán đất, bán rừng, bán biển, bán tài nguyên , chủ quyền, thu từ du lịch do cho dân Trung Quốc tràn vào... nhưng những nguồn thu này có vô tận không ?

Do vậy nói rằng nợ công giảm là láo không sách vì các lý do sau :
- San sẻ qua cho nợ xấu.
- In tiền vô tội vạ.
- Bán nước, ăn cướp của dân.
- Vay tiếp để đảo nợ.

Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật